Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
8. oldal

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Észak 12.
képviselő: Dr. Bartha Elektra, Pizágné Fehér Anikó
Mozgássérült csecsemők és kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelésének segítése. A bíróság elrendeli az alapítvány céljának pontosítását az alábbiak szerint:
A mozgássérült csecsemők, kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelése, prevenciója, fejlesztése, uszodai foglalkozások, játékos tornagyakorlatok és egyéb technikák segítségével a szülők aktív közreműködését is felhasználva. Az alapítvány külön súlyt helyez a születési sérülés következtében kialakult központi és perifériás idegrendszeri károsodottakra, azok számára nyújtott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, úgy mint: gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés, logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, beszéd-mozgás-értelmi képességeket vizsgáló szakértői feladatok elvégzése. Kisgyermekeknek és szüleiknek egyéni- pár- és családterápiában való részvétel biztosítása. Biztosítja a céljával kapcsolatos felnőttképzések, konzultációk hátterét. Támogatja a rehabilitációs munka során felhasználható készségfejlesztő játékok és eszközök kifejlesztését. ... >>

Global Trends Politikai és Civilizációs Kutatások Központja Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Seregély köz 12.
képviselő: Fazekas Csaba
A XX. század végétől, különösen az európai? rendszerváltó?fordulattól kezdődően, valamint a globalizálódott világban zajló események hatására egyre világosabbá vált, hogy a társadalomtudományi és politológiai kutatások számára alapvető kihívást jelent a világban zajló civilizatorikus, illetve primordiális identitásban gyökerező jelenségek logikájának, menetének, s folyamatainak meghatározása és értelmezése. Az alapítvány célkitűzése tehát, hogy fentiek szellemében olyan interdiszciplináris think-tank-ként ( szellemi műhelyként) működjön, amely a fent vázolt hazai és nemzetközi összefüggések elemzésével, illetve a lehetséges folyamatok, veszélyek, kihívások stratégiai szintű kutatásával foglalkozik. Az alapítvány mindenekelőtt elemző és értékelő, illetve stratégiai kutatások végzésére koncentrál, emellett a nemzetközi vérkeringésbe való fokozatos bekapcsolódásra törekszik ... >>

Golden Skate Sportegyesület

(sport)

1033 Budapest, Apát 12.II.em.7.
képviselő: Kendelényi Barnabás ... >>

Goodwill Alapítvány

()

1034 Budapest, Zápor 16/A.
képviselő: Dabasiné Battistig Mária, Opel Zoltán ... >>

Gödöllői Gépgyárak Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Pacsirtamező út 65.
képviselő: Pintér András önállóan, Tímár Mihály önállóan ... >>

Gördülő Tánccsoport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Dr.Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának elősegítése, esélyegyenlőségük támogatása, elsősorban a Gördülő Tánccsoport kulturális műsora bemutatásának támogatásával, a próbákkal, fellépésekkel felmerülő kiadások fedezésével, műsora továbbfejlesztésével, segíti a kerekesszékes tánc művészi produkcióvá válását, a mozgáskorlátozottak életkörülményeinek javítását a produkciójuk jövedelemszerző tevékenységgé válásával, a szabadidős, kulturális és sporttevékenységük elősegítésével. ... >>

Görzenál Sport Club

(sport)

1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 125.
képviselő: Zanati Gábor
Sporttevékenység végzése. ... >>

Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért

(oktatási)

1031 Budapest, Graphisoft park 1. /Záhony u./
képviselő: Holics László, Sparing László, Váncsa István
A magyarországi matematika oktatás támogatása. ... >>

Gróf Széchenyi Ödön Hableány hajó Alapítvány

(kulturális)

1033 Budapest Hajógyári, Sziget Wiking Marina Yacht K.
képviselő: Erdei István
A magyar hjózás úttörő érdemeinek bizonyítása, a magyar hajózási kultúra és a magyar hajózás történetének megismertetése céljából az alapítvány újjá kívánja építeni az Óbudai Hajógyárban 1866-ban grof Széchenyi Ödön finanszírózásában épült első magyar gőzyachtot, a Hableányt a jelenlegi hajózási műszaki és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően. Az alapítvány célja továbbá, hogy úlláépült hajó Hannoveri Világkiállításon való részvételét, és a világkiállításhoz vezető európai vízi út megtételét biztosítsa a világkiállítást követően pedig a magyar műszaki és hajózástörténettel kapcsolatos tudományos kutató munkát népszerű tudományos formában megismertesse a közlekedést szerető közvéleménnyel. ... >>

Gróf Széchenyi Ödön Kulturális és Sportegyesület

(tűzoltó,sport,kulturális)

1033 Budapest, Laktanya utca 33.
képviselő: Fekete Lajos
A tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervek dolgozói általános és szakmai művelődésének, sport- és szabadidős tevékenységének a segítése.. ... >>

Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht Egylet

()

1033 Budapest, Hajógyári Sziget
képviselő: Kard Aladár, Varga István ... >>

GRUBERS GYM Testépítő és Erőemelő Sportclub

(sport)

1039 Budapest, Juhász Gy. u.8.
képviselő: Gruber Vilmos ... >>

Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Lorberer Árpád dr.
Óbuda-Békásmegyer pusztuló - és ezért védelemre szoruló - természeti értékeinek, a kerület természeti múltját őrző területeinek megóvása és lehetőségek szerinti rehabilitálása. ... >>

Gyár- és Gépszerelő Vállakozások Dolgozóinak Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Szentendrei út 29.VII.37.
képviselő: Dékány Ildikó, Szebenyi Zsuzsánna ... >>

Gyár-és Gépszerelő Vállalat Önkéntes Segélyezési Alapítvány

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Szentendrei út 29.VII.em.37.
képviselő: Eperjessy Istvánné, Szebenyi Zsuzsánna
Azoknak az idős és aktív családos szakszervezeti tagoknak a támogatása, akiknek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori létminimum összegét nem éri el, rászorultságuktól függő mértékben. ... >>

Gyerekszemekkel a Viziorgona úti Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Viziorgona u.2.
képviselő: Hicsák Sándorné
A Viziorgona úti Napköziotthonos Óvodában gondozott gyermekek oktatásának, készségeik fejlesztésének elősegítése. ... >>

Gyermek-Allergológiai Oktatási, Módszertani és Referencia Központ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bikor utca 17-21. II.
képviselő: Kósa Lajos Dr., Zsigmond Györgyi Dr.
A gyermek-allergológia területén a szakemberképzés, a szaktudomány fejlődésének elősegítése, a betegek támogatása, gyógyításuk elősegítése. ... >>

Gyermek-és Ifjúsági Önvédelmi Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Bálint György u. 5.
képviselő: Häfner Viktória, Rehák György, Tölgyesy Csaba
A gyermek- és ifjúsági önvédelmi képzés támogatása. ... >>

Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány

(egészségügyi)

1039 Budapest, Hunyadi u. 4.
képviselő: Rácz Sándor kuratóriumi elnök
Táplálkozási gondokkal küszködőknek tanácsadás. ... >>

Gyermekeinkért 91 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Bokor utca 2-4.
képviselő: Béres Katalin, Golarits Éva, Hörömpő Krisztina
A SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és más gyermekintézmények támogatása. Szociálisan és más módon hátrányos helyzetű beteg gyermekek anyagi megsegítése, gyógyítási-, oktatási-, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek javítása, gyógyszerek, gyógyító, oktatási, informatikai eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Gyermekek a Művészetért és Hagyományért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1039 Budapest, Medgyessy Ferenc 2-4.
képviselő: Herpai Mária, Turcsánné Horváth Annamária
A hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekek részére a 17 éve hagyományként működő művészeti és népművészeti -balett, néptánc, népzene, népi mesterségek- tevékenységek gyakorlásának és magasabb szintű folytatásának biztosítása. ... >>

Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1037 Budapest, Domoszló útja 43.
képviselő: Dr.Zajkás Gábor, Fadgyas Gábor
A fiatalok, beleértve a határainkon túl élő fiatalság, egészségügyi, higiénés ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése, az egészségmegőrző, betegségmegelőző ismeretterjesztés módszereinek kialakítása; az egészséges életmód elsajátításának elősegítése, ismeretterjesztés a dohányzás, az alkohol -és a drogfogyasztás káros határainak megismertetésére, az egészség megőrzés komplex kultúrájának alkalmazására. ... >>

Gyermekidegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi)

1034 Budapest, Bécsi út 163. IV./15.
képviselő: Dr. Együd László
A magyarországi gyermekidegsebsézeti betegek gyógyítása, személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco u. 12-18. II./1.
képviselő: Sándor Csilla
A gyermekkönyveket érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel törté- nő foglalkozás; A hazai minőségi gyermekkönyvkiadással kapcsolatos problémák megvitatása; folyamatos együttműködés könyvkiadókkal és könyvkereskedőkkel; a hazai és nemzetközi gyermekirodalmi kutatások kezdeményezése, pedagógusok és könyvtárosok ösztönzése a minőségi gyermekkönyvek népszerűsítésére; nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere; A gyermekkönyvszerzők és illusztrátorok munkájának segítése díjak, ösztöndíjak, tanulmányutak formájában. ... >>

Gyógyhatású Termékek Előállítóinak és Forgalmazóinak Egyesülete

(oktatási)

1034 Budapest, Tímár u. 21.
képviselő: Tóth Zoltán
A gyógyhatású termékek, valamint a gyógynövény vertikumhoz tartozó termékek gyártóinak és forgalmazóinak érdekképviselete, a gyógyhatású termékek hasznosságának népszerűsítése, részvétel a kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységben. Együttműködés a céllal összefüggő állami, szakmai, érdekképviseleti szervekkel és szervezetekkel. ... >>

GYÓGYÍR / Ha gond van a gyermekkel Alapítvány

(egészségügyi)

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
képviselő: Gaston Vadász
A sérült, fogyatékos és tartósan beteg gyermekek és szüleik átfogó, integrált informálása, hazai és nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, érdekképviseletük érvényre juttatásában való részvállalás, illetve annak támogatása, esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Gyógyszerészek a Földért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1034 Budapest, San Marco utca 28-30. fszt.14.
képviselő: Horváth Péterné
A közforgalmú gyógyszertárakban keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésének és megsemmisítésének megszervezése, az ehhez szükséges pénzügyi források megteremtése. A gyógyszerészi tevékenység során keletkező papírhulladék szelektív összegyűjtésének és újrahasznosítására történő átadásának megszervezése. Támogatja környezetünk terhelésének csökkentését szolgáló termékek és csomagoló anyagok növekvő számban történő alkalmazásának elterjesztését. Pénzzel és tárgyi eszközökkel támogatja azokat a közforgalmú gyógyszergyárakat, amelyek a gyógyszerellátási tevékenységük során környezetkímélő eljárásokat kívánnak alkalmazni. Szervezi és összehangolja a közforgalmú gyógyszertárak környezetvédelemre irányuló erőfeszítéseit. Szakmai segítséget nyújt a közforgalmú gyógyszertáraknak annak érdekében, hogy a környezetet kímélő eljárásokat minél szélesebb körben alkalmazzák. A gyógyszerészi hivatás lehetőségeinek felhasználásával elősegíti a lakosság minél szélesebb köreinek környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. Támogatja a magyarországi egyetemek gyógyszerésztudományi karainak környezetvédelmi oktatását. ... >>

Halaska Motorsport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1037 Budapest, Remetehegyi út 96/B.
képviselő: Halaska László, Ifj. Balla Zoltán, Inotainé Miklós Erika
Az egyesület célja a magyar motorsport népszerűsítése; fiatal te- hetségek felfedezése, menedzselése; a motorsport iránt érdeklődő emberek ezen technikai sportba történő bevonása; a versenyzők, igazolt sportolók elméleti és gyakorlati oktatása, edzése, verse- nyeztetése. ... >>

Halász Ferenc Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 38. I/3.
képviselő: Szabadi Vilmos
A magyar felsőoktatás színvonalának emelése Halász Ferenc munkásságának szellemében. ... >>

Hálózat Alapítvány

()

1031 Budapest, Silvanus 17. /1399 Bp. Pf.70
... >>

Happu Fudo Kendo Klub Sport Egyesület

(sport)

1037 Budapest, Toldás köz 9.
képviselő: Kovács Ferenc ... >>

HAPPY FACE Oktatási, Nevelési Egyesület

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Nimród utca 4.
képviselő: Demcsákné Szőke Erika
Különböző nehézségekkel küzdő gyermekek egészséges környezetbe való integrálása, valamint egészséges óvodás és iskoláskorú gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. ... >>

Harangszó Alapítvány

()

1039 Budapest, Lékai bíboros tér 8.
képviselő: Dőry Jenö, Kónya Attila
A "Boldog Özséb", mint az első hazai lakótelepen épült templom harangtornyának - három haranggal - eredeti terveknek megfelelő felépítése, a templom belső kialakítása, berendezése, az egyházközösség területén élő emberek összefogása. ... >>

Hargita Kézilabda Klub

(sport)

1037 Budapest, Zeyk Domonkos utca 14.
képviselő: dr. Dobrovits Péter, Győrffyné Horváth Ildikó
A Hargita KC működési területén a kézilabda sportágban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, közönségének kiszolgálása, a sportág népszerűsítése, az utánpótlás nevelése fejlesztése, hazai bajnokságokban és kupákban, nemzetközi kupákban való eredményes szereplés, a szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

HármasHatárHegyi Gerik Amatőr Torna Egylet

(sport)

1037 Budapest, Erdőalja út 141/b.
képviselő: Demetrovics Gergely /állandó cim, Demetrovics Gergely /id.lekcím, Tóth Gergely ... >>

Hármashatárhegyi Szabadidő és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 1.
képviselő: Fabók Gabriella, Sáfár László
Az egyesület arra törekszik, hogy az általa végzett oktatási és nevelési tevékenységgel a szabadidő kultúrált eltöltésére ösztönözze a fiatalokat. ... >>

Harmónia Alapitvány

(szociális)

1039 Budapest, Királyok utja 200.I/6. út 3.
képviselő: Kecskés Erzsébet ... >>

Három Pont Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Királylaki út 134/A.
képviselő: Óhegyiné Tímár Mónika
Az alapítvány nevelési elveinek megfelelő óvodák támogatása. ... >>

Háromhegyek Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1031 Budapest, Saroglya utca 22745.hrsz.
képviselő: Bánhegyiné Kolonics Marianna titkár, Kővári Krisztina Mónika elnök
önszerveződő társadalmi szervezetként részvétel Budapest III. kerület Aranyhegy Péter-hegy, Ürömhegy kerületrészek környezeti értékeinek megóvásában és a lakosság ?élő lelkiismereteként? hozzájárulni a környezetbarát településfejlesztés megvalósításához. ... >>

Háromszékért Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1037 Budapest, Jablonka út 66.
képviselő: a képviseletre., A képviselők aláírással jogosultak, Siegler András, Simai Katalin
A határon túli magyarok támogatása. ... >>

Harrer Pál u. 7. Diáksport Egyesület

(sport)

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.
képviselő: Végh Attila
Tagjainak rendszeres helyi sportolási, turisztikai és versenyzési lehetőség biztosítása, szervezése, valamint állami és társadalmi erőforrások szervezése. A szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése, egészséges, edzett ifjúság nevelése, versenyeztetése, valamint a sportágak népszerűsítése, tömegbázisuk növelése. ... >>

Hattyú Vízisport Egyesület

(sport,kulturális)

1035 Budapest, Vörösvári út 11. 1./2.
képviselő: Botka Jenő
A Budapesti Római part hagyományainak felelevenítése és őrzése, elsősorban a Hattyú csónakház fennmaradása érdekében. A vízi sport népszerűsítése és az érdeklődők bevonása korosztálytól függetlenül, közös programok szervezésével. A szabadidős sporttevékenység ösztönzése az egészségtudatos, aktív életmód kialakítása érdekében. ... >>

Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
képviselő: Hegedűs Dóra
A hazafias elkötelezettségű haladó közpolitika hazai és európai gyakorlatának fejlesztése és népszerűsítése. Az esélyegyenlőség erősítése, állampolgári jogok és a demokrácia alapértékeinek védelme. A felelős költségvetési politika, és a tartós felzárkóztatást elősegítő gazdaságpolitika gyakorlatának nemzetközi összefüggésben történő tanulmányozása, annak megismertetése. Magyarország sikeres euroatlanti elkötelezettségének erősítése, az ehhez szükséges ismeretek fejlesztése és továbbadása. Magyarország nemzetközi elismertségének és gazdasági szerepének megerősítése. A roma integráció elősegítése. ... >>

Hegedűs István Alapítvány

(oktatási,szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Borsos Sándorné, Baross Katalin
Tehetséges mozgássérültek tanulmányainak támogatása. ... >>

Hegyi Csillag Sport Egyesület

(sport)

1031 Budapest, Királyok u. 179-189.
képviselő: Kovács Hedvig ... >>

Hegyi Sport Egyesület

(sport)

1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
képviselő: Puskás János ... >>

Hegyvidéki Életmód Sportegyesület

(sport)

1036 Budapest, Mókus utca 22.
képviselő: Szabó Károly ... >>

HELP Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Kiskorona u.14.
képviselő: Dr. Szeles Géza
Gyermek és fiatalkorúak védelme, érdekvédelme, a társadalom perifériájára szorult, illetve szenvedélybeteg fiatalok segítése, továbbá a bűnmegelőzés és a Humanitás Ifjúságvédelmi Egyesület támogatása. ... >>

Hepatológiai Alapítvány Májbetegeinkért III. Belosztály, Szent László Kórház

(intézményi,egészségügyi)

1035 Budapest, Váradi utca 14. 2./8.
képviselő: dr. Balázs Sándor, dr. Benkő Zsuzsanna, dr. Schuller János, dr. Szunyogh Ildikó
A Szent László Kórház III. Belosztályán vizsgált, kezelt és gondozásba vett májbetegek magas színvonalú, korszerű ellátásának elősegítése,az ellátás körülményeinek javítása. ... >>

HERDER Alapítvány a Magyar-Német Filozófiáért és Tudományért

(egyéb)

1037 Budapest, Domoszló útja 10/b..1.
képviselő: Dr. Fehér M.István
Az alapítvány célja a hazai és nemzetközi tudományos kutatás, kutatásfejlesztés, a nemzetközi kutatási együttműködés támogatása, kutatási projektek gondozása, ezen belül kiemelten magyar-német filozófiai és tudományos kutatási kapcsolatok ápolása, fejlesztése, elmélyítése, intenzításának növelése, különösképpen a következő módokban: Hazai és külföldi intézményekben oktató, kutató, illetve tanulmányait folytató személyek támogatása, nemzetközi szakmai tanácskozások, konferenciák, előadások, konzultációk, kutatási és publikációs projektek előmozdítása és bennük való részvétel. elősegítése, támogatása. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41