Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
7. oldal

Faterpolo Ifjúsági Egészségmegőrző Vízilabda Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Viharhegyi dűlő 16498 hrsz.
képviselő: Dr. Kardkovács Kolos
Az egyesület tagjai felismerve az úszás és a vízilabda sport egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, valamint egészségügyi rehabilitációs hatását, továbbá a nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben betöltött személyiségfejlesztő szerepét, a tömegsport közösségteremtő és megtartó erejét is figyelembe véve, e célok megvalósítása érdekében sportegyesületet hoznak létre. ... >>

Fehér Ló Alapítvány

(egészségügyi)

1039 Budapest, Lukács György u. 12.
képviselő: Steiner Henriette
Terápiás, rehabilitációs céllal gyermekek és felnőttek speciális lovaglaltatásának a támogatása. ... >>

Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány

()

1032 Budapest, Selyem utca 4. II/5.
képviselő: Dr.Révész Béla
A Fekete Doboz videofolyóirat dokumentumainak archiválása, dokumentumok gyűjtése, publikálás. ... >>

Felelős Border Collie Barátok Egyesülete

(sport,egyéb)

1037 Budapest, Domoszló köz 11.
képviselő: Friderics Cecília, Füredi Mária, Némethné Marjai Mónika
A kutya motivációs hatásának segítésével népszerűsíteni és elterjeszteni az aktív, sportos életvitelt, az állatterápiát, továbbá a felelős állattartói és állattenyésztői magatartást. ... >>

Felsőfokú Vízisportért Alapítvány

(sport,oktatási)

1031 Budapest, Kadosa utca 59. III./7.
képviselő: Rónaszéki István
Az alapítvány elsődleges értéknek tekinti a főváros gyermek-, és ifjúsági sportéletének - különösen az úszás, műugrás, műúszás, bú- várúszás, szinkronúszás, vizilabda, valamint az evezős vizisportok - támogatását, a nevelés, az oktatás és a képességfejlesztés figye- lembevételével. Az alapítvány célja a vizisport kultúra magas szintre /felsőfokra/ fejlesztése, Budapest, főváros vizisportjának egységesen magas színvonalra emelése. Céljainak megvalósítása érde- kében az alapítvány alapvető céljának tekinti a gyermek-, diák-, tömeg- és ifjúsági úszásoktatás támogatását, sportolási feltételei- nek javítását, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését, ver- senyek, rendezvények szervezését és lebonyolítását. Az alapítvány céljai elérése érdekében rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezését, szakirodalmi feldolgozások készítését, kiadását, nyil- vánosságra hozatalát és más szervezetek és személyek támogatását vállalja. ... >>

Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület

(kulturális,szociális)

1038 Budapest, Csernák Antal u. 86.
képviselő: Bodrogvölgyi Sándor Gyula
A roma gyermekek társadalmi felzárkóztatása, az óbudai roma polgárok kulturális törekvéseinek elősegítése. ... >>

FÉNYTÖRŐK Alkotócsoport Baráti Kör

(kulturális)

1038 Budapest, Kőbánya u. 75.
képviselő: Kemenczei Sándor ... >>

Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Egyesület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Seregély utca 17.
képviselő: Jendrolovics Máté Dávid
A tagok számára konvertálható, magas szintű szakmai tudás megszerzésének segítése.
A tagok gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszere fejlesztésének támogatása az Egyesület keretében szervezett szakmai rendezvényeken és kutatási programokban való részvételen keresztül. ... >>

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12.
képviselő: Kovács Patrik
a magyar fiatalok vállalkozási kedvét serkentse,
a jogkövető és törvénytisztelő vállalkozási kultúra kialakulását segítse,
a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdálkodás, vállalkozás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja, valamint képviselje,
elősegítse olyan környezet kialakítását, amely biztosítja a Fiatal Vállalkozók számára, hogy az üzleti élet egyenjogú szereplőivé válhassanak,
a Fiatal Vállalkozók érdekeit képviselje és a magyar vállalkozó szellemű fiatalok számára érdemi segítséget nyújtson. ... >>

Fiatalok az Ifjúságért Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. C. III./2.
képviselő: Fercs János
A helyi ifjúság segítségére lenni szabadidejük hasznos eltöltésében. A gyermekek és fiatalok játszva tanítása, nevelése. A gyermekek közéletre való fekészítése. A gyermekek érdekeinek képviselete, védelme, helyzetének megjelenítése helyi, regionális, megyei és országos szinten. Az ifjúsági önkormányzatok között a párbeszéd és a kapcsolattartás megteremtése. Az ifjúsági közösségek együttműködésének elősegítése. A gyermekek életvitelének, helyzetének felmérése, segítése. Kapcsolattartás és együttműködési lehetőségek keresése más szervezetekkel, intézményekkel, államigazgatási szervekkel. Szolgáltatások nyújtása a szervezet céljainak elérése érdekében. ... >>

Fiatalok Kulturális Szervezete - FIKSZ Egyesület

(kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Hadrianus utca 5. 3./25.
képviselő: Lechner István Zoltán elnök
segítségnyújtás a Magyarországon élő fiatalok számára az Európai Unió rendszerébe történő integrációhoz , egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása , cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése ... >>

Filatorigáti Katolikus Ifúsági Egyesület

(egyéb)

1033 Budapest, Szentendrei út 69.
képviselő: Elnök tartós akadályoztatása esetén, Konta Gyula /elnök/, Waigand Marcell ... >>

FLESS Vívóiskola és Sportklub

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Óbor köz 11.
képviselő: Kolczonay István
A vívósport népszerűsítése, a vívás oktatása minden érdeklődő számára. ... >>

Flóra Alapítvány

()

1032 Budapest, Gyenes utca 20.
képviselő: Czunyi Zsuzsanna
A halmozottan sérült gyermekek hazai fejlesztési körülményeinek támogatása. ... >>

"Flóra" Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3.
képviselő: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet
A saját otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek támogatása. ... >>

Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa

(érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Dr.Hegedűs Lajos
A Magyar Köztársaság területén a fogyatékos emberek érdekeit érvényesítő szervezetek tevékenységének összehangolása. ... >>

Fonák Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 62.fsz. 1.
képviselő: Juhászné Tóth Zsuzsanna
A főváros mozgássérült lakosságának, elsősorban asztalitenisz és tájékozódási futás támogatása. ... >>

Fonák SC.

(sport)

1032 Budapest, Szőlő 80.
képviselő: Hokky Mariane, Liptai László ... >>

Fortius Sportegyesület

(sport)

1033 Budapest, Huszti út 39. I./11.
képviselő: Varga Szilvia
Sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás biztosítása. ... >>

Fórumosok Baráti Köre Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Berzsenyi Dániel út 68.
képviselő: Vida Gábor
A jogszabályok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásainak tiszteletben tartásával, valamint a magyar vadászati kultúrával és hagyományok keretein belül tagjai részére vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Földből Lettél Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Hegesztő u.8.
képviselő: Sárdi Gáborné Somogyi Mária
Somogyi József szobrászművész emlékének, művészeti hagyatékának ápolása, Somogyi József szobrászművész munkásságáról készült album kiadása, kiállítások szervezése és támogatása, Somogyi József szobrászművész viaszba és plasztelinba mintázott szobrainak kiöntése, a Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása (díj, vagy ösztöndíj, gyakorlati munkák, stb.) ... >>

Fővárosi Képtár Barátainak Egyesülete

(kulturális)

1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
képviselő: Schneider Erika
A Fővárosi Képtár múzeumi-tudományos eredményeinek és tevékenységének megismertetése a szélesebb közönséggel, a művészet közvetítésének és megszerettetésének elősegítése. ... >>

Francia Box Jef Klub

(sport)

1030 Budapest, Váradi J. 15.
képviselő: Kutas Gábor ... >>

Freestyle - Fight Sportegyesület

(sport)

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 4. VII./36.
képviselő: Grazl Zsolt Rudolf alelnök, Kiss Károly alelnök, Ványolos József elnök
sporttevékenység , sportolási és versenyzési feltételek szervezése és elősegítése , a sportolói utánpótlás és nevelésben való részvétel. ... >>

Frida Magyar-Mexikói Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1031 Budapest, Őrlő utca 17. II/10.
képviselő: Szórádi Attila
Magyarországon élő mexikói, latin-amerikai személyek és családjaik részére kulturális programok, összejövetelek szervezése, valamint lehetőséget biztosítani más nemzetiségűeknek ezen kultúra megismerésére. ... >>

Fullsport Sportegyesület

(sport)

1039 Budapest, Zrínyi utca 28.
képviselő: dr. Szepesi István
Sporttevékenység szervezése, valamint feltételeinek megteremtése a síelés, az evezés, cselgáncs és vívás területén. ... >>

FUTÓbolondok Sport Egyesület

(sport)

1037 Budapest, Szélvész utca 4.
képviselő: elnök Tamás Krisztián
Az Egyesület célja - az önszerveződés alapján - tagjainak egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az Egyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömegsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben (különös tekintettel a csapat- és az ultratávú versenyekre). Az Egyesület kiemelt célja a futás, mint sport- és egészségmegőrző tevékenység támogatása, népszerűsítése. ... >>

Független Gépszer Szakszervezet

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Huszti 32.
képviselő: Melha István ... >>

Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Amfiteátrum u. 32.
képviselő: Gulyás Kis Zoltán, Kruchió Ágnes, Pintér Tamás, Piroch Gábor
Jelentős szakmai - érdekvédelmi szervezet működtetése, amely hozzásegít ahhoz, hogy Magyarországon kaszkadőri tevékenységet hivatásszerűen, vagy egyéb módon folytató személyek hazai, illetve nemzetközi viszonylatban hatékony módon érvényesüljenek. További cél a szervezet tagjai szakmai versenyképességének elősegítése a hazai, illetve a nemzetközi megmérettetések során. ... >>

Független Magyar Néppárt

()

1039 Budapest, Juhász Gy. u. 15.III/25.
képviselő: Szalai Gyula ... >>

Független Ökológiai Központ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.sz.
képviselő: Csonka András, dr. Vida Gábor, Dr.Vásárhelyi Tamás
A közép és kelet-európai környezet és természetvédelem támogatása. Oktatás, nevelés, kutatás fejlesztése, támogatása. ... >>

Független Pedagógus Fórum

()

1039 Budapest, Mátyás király út 84.
képviselő: Dr. Barlai Róbertné, Pecsenye Éva ... >>

Független Vadász Fórum

()

1030 Budapest, Timár 26.
képviselő: Homonnay Zsombor ... >>

Függő Színpad Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Nánási út 37-39.
képviselő: Orbán Sándor, Valla Ervin
Az alapítvány célja tehetséges alkotó és előadóművészek felkutatása, képességeik fejlesztése, kibontakoztatása; fejlődésük, közönség elé jutásuk elősegítése és támogatása. Ezen célokkal kapcsolatos szolgáltatásokat az alapítvány ingyen, illetőleg az igénybevételükkel kapcsolatban felmerülő rezsiköltségek megtérítése ellenében nyújtja ... >>

Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Bécsi út 324.
képviselő: dr. Szilágyi Tivadar, Dr.Szelezsán János, Havass Miklós
A Gábor Dénes Informatikai Főiskola szervezeti, jogi, gazdasági és szellemi alapjainak a megteremtése. ... >>

Gankaku Sportegyesület

(sport)

1036 Budapest, Kiskorona utca 14. 1./1.
képviselő: Szabó Jánosné
Sportprogramok szervezése, sporttevékenység társadalmi elismertségének fokozása.Sportmúlt kutatása, kiadványok gondozása. Versenyek, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése. Az egyesület működése során nagy hangsúlyt fektet tagjai egészséges életmóddal párosuló sportcentrikus szemléletének kialakítására, az egészséges életmód iránti igény fejlesztésére, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. ... >>

Ganz Rádióklub

(sport)

1035 Budapest, Raktár u.39-41.IIép.IV.lh.2/55
képviselő: Cséfalvay István
Sportolási lehetőséget biztosítani a rádióamatőrök és a technikai sportot kedvelők részére, valamint támogatni a rádiótechnika az elektronika és a számítástechnika iránt érdeklődőket és bevonni őket sporttevékenyégbe ... >>

Ganz Villamossági Evezős Klub

(sport)

1039 Budapest, Család utca 36/A
képviselő: dr. Varga József
Sporttevékenység folytatása, versenyzők támogatása. ... >>

Ganzos Ifjúsági Társulás

()

1031 Budapest, Emőd 24.
képviselő: Del Medico Gábor, Pukszler Zoltánné, Reichardt Géza ... >>

Gárdos Mariska Általános Iskolát Támogató Társadalmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Váradi 15/b.
képviselő: Hanyec Anikó elnök, Kriskáné Farkas Ildikó, Pintérné Kuzma Hajnalka, Szénási Eleonóra, Zsunyi Zita ... >>

GÁT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi út 15/b.
képviselő: Balogh Katalin, Hajdú Zoltánné ügyintéző, Klein Anita, Magony Ibolya, Szabó Rajner Tímea, Szabó Tibor Imréné, Viski Júlia
A Gárdos Mariska Általános Iskola alaptevékenységén kívül oktató-nevelő munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek költségeinek a biztosítása. ... >>

Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület

(oktatási)

1033 Budapest, Selyem utca 4. fszt./4.
képviselő: Knapek László, Kristóf Péter, Zemplényi Zoltán
Az egyesület célja, hogy közreműködjön a társadalom tagjai oktatásában, képességeik fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében, különösen a gazdasági élet szereplői részére történő szakmai ( így gazdálkodási, szervezés- és vezetéstudományi) tanácsadás és érdekeiket képviselő tevékenység (érdekegyeztetés, érdekfeltárás, érdekképviselet biztosítása) kifejtése útján. Az egyesület célja továbbá, hogy ezúton segítse az Európai Unió állampolgáraival, társadalmával és gazdasági szereplőivel történő mind szélesebb együttműködést és kapcsolattartását, továbbá hogy e körben kutatás-fejlesztési, oktatási illetve közművelődési tevékenységek végzéséhez szakmai és anyagi jellegű támogatást nyújtson. ... >>

Gázgyári Lakótelepi Egyesület

()

1031 Budapest, Gázgyári ltp.3.ép.5.lph.I.e.23
képviselő: Siklósi Gábor ... >>

Geometria Sportegyesület

(sport)

1037 Budapest, Montevideo u. 6.
képviselő: Kaleha Zsolt
A társadalmi szervezet célja a rendszeres sportolási, testedzési, felüdülési igények felkeltése és biztosítása, valamint tagjai nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. ... >>

Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány

()

1036 Budapest, Kiskorona utca 14. VI./31.
képviselő: Dr. Pintér István
Kül- és biztonságpolitikai kutatások, kiemelten kezelve a geopolitikai kutatásokat. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer euroatlanti integrációja.
Fő cél: az atlanti gondolat népszerűsítése. ... >>

Gép- és Felvonószerelő Vállalat SE.

(sport)

1031 Budapest, Huszti 18.
képviselő: Kiss Ferenc ... >>

Gerecse Sziklamászó Sportegyesület

(sport)

1034 Budapest, San Marco utca 12-18/A. 3./1.
képviselő: Nagy Ervin
Hegyi sportok űzése, szervezése, feltételeinek biztosítása. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41