Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
6. oldal

City Squash Club SE.

(sport)

1022 Budapest, Marcibányi tér 13.
képviselő: Böhm Gabriella ... >>

Civil Demokraták - Tiszta Fejjel és Tiszta Kézzel - Összefogás az Új Magyarországért

(egyéb)

1026 Budapest, Fillér utca 22. 2./1.
képviselő: Kassai Ervin
A politikai egyensúly helyreállítása. ... >>

Civil Európa Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 22.
képviselő: elnök dr. Arató Krisztina, gazdasági elnökhelyettes Selényi Zsolt, ügyvezető elnök Kónya Márton
Az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Európai integrációs folyamat népszerűsítése. Európai régió együttműködésének kölcsönös megismerésének ösztönzése. Európai Unióban zajló politikai folyamatok nyilvánosság tételében, véleményezésében történő részvétel. Európai Unió elmaradottabb régióiban abszorpciós kapacitás növelésében való közreműködés. Emberi élet minőségét javító tudományos, kutatási, fejlesztési tevékenység ösztönzése. Tudásalapú társadalom megteremtésében való közreműködés. Természeti, környezeti élhetőségét, sokszínűségének óvását szolgáló tevékenység segítés. Társadalmi mobilitás, oktatás, társadalmi felemelkedés előnyeihez történő hozzájutás ösztönzése a hátrányos helyzetűeknél. Emberi, állampolgári jogok védelmében való részvétel. Fogyasztói tájékoztatás elősegítése. Hátránnyal induló munkavállalóknak környezetbarát, jövőorientált munkaerő-piaci körülményekre történő felkészítése. Európai kulturális tradíciók, kulturális javak, műemlékek, épített környezet emberléptékű kincseinek óvása, védelme. Gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése. Ifjúság európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Az európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés. ... >>

Civil Képviseleti Fórum Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 16.
képviselő: Somogyi István
Az Egyesület célja a magyarországi civil szervezetek jogainak és érdekeinek megfogalmazása, hatékony képviselete és érvényesítése érdekében olyan egyeztető, konzultatív tanácskozási rendszer működtetése, amely véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az illetékes államhatalmi, közigazgatási és helyi önkormányzati szervek részére, új jogszabályok megalkotására, illetve a hatályos jogszabályok felülvizsgálata iránt. ... >>

Civil Parlamentért és Civilegyetemekért Alapítvány

()

1025 Budapest, Józsefhegyi u. 28/a.
képviselő: Dr.Tütő László
A magyarországi civil szervezetek országos fórumaként működő Civil Parlament és civilegyetemek munkájának segítése. ... >>

Civitan Club Budapest-Help Egyesület

()

1025 Budapest, Görgényi u.16.
képviselő: Nagy Tiborné ... >>

COMPASSIONATE Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Margit krt.64/B.
képviselő: Gál Katalin Dr.
Tévesen megállapított diagnózis miatt nem megfelelően kezelt bezegek kezelésének támogatása. ... >>

Concento Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Járóka u. 3.
képviselő: Fürst Istvánné, Hanákné Novákovits Tünde
A Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022. Budapest, Marczibányi tér 1.) CONCENTO Gyermekkórusának működéséhez (felkészülés, bel- és külföldi fellépések, hanghordozók készítése) szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Concerto Ecclesiastico Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 45/b.
képviselő: Köteles György
A magyar nemzeti és egyetemes zenekultúra, ezen belül elősorban a zsidó-keresztény liturgikus hagyomány alapján álló egyházi zenei tevékenység támogatása. ... >>

Contest Sport Club

(sport)

1025 Budapest, Pusztaszeri 44.
képviselő: Fekete József dr., Hosszú Zoltán dr. ... >>

Continuo Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Margit krt. 25/C.
képviselő: Szántó Ilona Borbála
Konzervatórium jellegű magánzeneiskola megalapítása, működtetése. ... >>

COSMOS ÖKÖLVÍVÓ ÉS SZABADIDŐ SPORT EGYESÜLET

(sport)

1025 Budapest, Nagybányai út 74. a.
képviselő: Szalma Zoltán
Ifjúsági és felnőtt testedzés, sportolás, valamint versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

Családorvosképzési Alapítvány

(oktatási)

1023 Budapest, Orgona u. 5. fszt. 1.
képviselő: Erős András Dr., Reisz Tamás Dr.
A magyar és határon túli magyarnyelvű családorvosok, háziorvosok képzésének támogatása. Kiemelten a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Családorvosi Tanszéke oktató-kutató munkájának támogatása, illetve a családorvosi mintapraxisok kialakításának, valamint a váratlanul elhúnyt családorvosok özvegyeinek és árváinak támogatása. ... >>

CsaládVár Alapítvány

(szociális)

1026 Budapest, Gábor Á. utca 47.
képviselő: Csomóné Lindmayer Katalin
A magzatok világra jöttének megsegítése, hogy a gyermekek megszülethessenek, és életüket biztonságban kezdhessék el akkor is, ha az édesanyjuk fiatal, egyedülálló, hátrányos helyzetű csoport tagja, szociális válsághelyzetben illetve ellehetetlenült élethelyzetben van, vagy még nem kész a gyermek felnevelésére. Többcélú gondozási központ- családi életre való felkészítő és családkezelő központ létrehozása, működtetése és a későbbiekben országos hálózat szervezése ... >>

Csata Kosársuli Alapítvány

(sport,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.
képviselő: Bolyó Judit
Hozzájárulni a Magyarországon élő utánpótlás korú (7-16 éves) lányok testileg és szellemileg harmonikus fejlődésének, a serdülő korú gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, sport-szakmai képességeik fejlesztéséhez, továbbá mentális fejlődésük pozitív irányú kiteljesítéséhez, elsősorban az ezekhez szükséges szakmai eszközök beszerzése, edzőtáborok szervezése, külföldi hasonló műhelyekkel való kapcsolattartás útján, magasan képzett szakemberek bevonásával. Külön feladatnak tekinti az alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, támogatását. ... >>

Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Lóczy Lajos 3.
képviselő: Kálló Éva, Kovácsné Horváth Mária Erzsébet ... >>

Csellengés Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

1022 Budapest, Retek utca 18. I./10.
képviselő: Papné Sipos Katalin
Alapvető cél a közösséggé szerveződés; a kapcsolatépítés, az egymásra figyelés, az együttműködés, kölcsönös megértés és elfogadás, segítőkészség fejlesztése, a közös gondolkodás, a csapatszellem erősítése. Célja a természetjárásba való bevonás, gyalogtúrázás, magashegyi túrázás és mászás, sziklamászás mellett kerékpáros-és vízi túrázás gyakorlatának megszerzése. Olyan lelki és fizikai állóképesség megszerzése, amely teljesítményen alapuló önbecsülést, egészséges önbizalmat eredményez. Fejleszti a vállalkozókészséget és bátorságot, a cél eléréséhez szükséges áldozatvállalás gyakorlatát". ... >>

Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület

(sport)

1027 Budapest, Jurányi u. 9.
képviselő: Hanzély Ákos ... >>

"Csepp a tengerben" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár u. 17/B.
képviselő: Mezei Katalin elnökhelyettes, Skultéty László elnök
Az értelmi fogyatékos, tartósan beteg gyermekek, és elsősorban a Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (2721 Pilis Kossuth Lajos u. 31.) lakóinak ellátását és az otthon működését, fejlesztését elősegíteni, hogy ezáltal minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani testi- és érzelmi fejlődésükben. ... >>

Cseppkő Környezet- és Gyermekvédelmi Alapítvány

(környezetvédelmi)

1025 Budapest, Törökvész 33-37.
képviselő: Villányiné Simén Marianna
A kürnyezetvédelem és a gyermekvédelem támogatása. ... >>

Csilla-G Segítő Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1027 Budapest, Margit krt. 64/a. II. 3.
képviselő: Bíró Zsuzsanna
Buda Csilla születésétől fogva szellemileg fogyatékos, önálló életvezetésre alkalmatlan személy egészségügyi, gazdasági, kulturális, szociális életkörülményeinek javítása, támogatása. ... >>

Csillagos Órák Egyesület

(kulturális,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 28.
képviselő: Veres János
Budapest II. kerületében a kerületi lakosság közösségi élete szervezésének elősegítése. Ennek során a szociális- kulturális- és környezetvédelmi értékeket és érdekeket szem előtt tartva javítani kívánja a lakókörnyezet minőségét, illetve a helyiek életszínvonalát. ... >>

Csille Egyesület

(kulturális)

1029 Budapest, Máriaremetei 133.
képviselő: Németh Tamás ... >>

Csomor Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Alvinci út 54.
képviselő: Büki György dr., Ladomérszky Levente dr.
Az intézeti ellátásra és ápolásra szoruló gyermekek körülményeinek javítása. ... >>

Csontvelő Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Ábrányi Emil 9/a.
képviselő: dr. Kiss József
az Acut Limphoid Leukémia betegség leküzdésének, a betegségben szenvedők családjának és hozzátartozóinak támogatása. ... >>

DANUBIA Komolyzenei Alapítvány

()

1027 Budapest, Erőd u. 10. II.em. 13.
képviselő: Baranyai Piroska, Benkő Ferenc, Héja Domonkos
A Danubia Ifjúsági Zenekar anyagi támogatása, hangtechnikai helyzetének folyamatos javítása, a zenekar népszerűsítése. ... >>

Danubia Magyar Katolikus Diákegyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Romer Flóris u. 26.
képviselő: Prácser László
Az örök barátság ápolása; a diákhagyományok ápolása; a szellemi javak gyarapítása; vallásos, keresztény emberhez méltó élet. ... >>

DE MENTOR Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 184.
képviselő: Joó Péter, Kemény Gábor, Láb Balázs
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése és fenntartása, a magyarországi biliárdsport kedvelőinek, önszerveződéseinek összefogása és támogatása. ... >>

Deák Baráti Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

1027 Budapest, Fazekas utca 27. I./1.
képviselő: Sóvári Jánosné
Az ifjúság igényes kulturális szórakozási lehetőségeinek bővítése, művészi készségek, képességek kibontakoztatása, lehetőségének megteremtése, táborok szervezése, a kulturált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezése, képzőműv. kiállítások megszervezése és lebonyolítása, szakirányú szakmai gyakorlat biztosítása. ... >>

Debrecen Baráti Kör

(kulturális)

1026 Budapest, Tüske 7.
képviselő: Tankó Attila dr. ... >>

Delfin Doktor Alapítvány

(egészségügyi)

1029 Budapest, Líra utca 10.
képviselő: Ferencz László
delfinterápiás ? delfinterápia mentálisan és fizikálisan sérült emberek állapotának javítása a delfinek aktív közreműködésével, terapeuták és egyéb szakemberek bevonásával ? központ létrehozása és működtetése, ahol korhatár nélkül bárki igénybe veheti ezt a terápiát. ... >>

Délvidékért "KISS" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Vitéz u. 9. III.3.
képviselő: Ágoston István
A délvidéki magyar anyanyelvű diákok részére ösztöndíj biztosítása felsőoktatási képzéshez, továbbképzéshez, kutatások végzéséhez Magyarországon és más országokban. Magyar anyanyelvű kutatók és vendégtanárok számára ösztöndíj biztosítása délvidékitudományos és kulturális intézmények látogatására. A magyar nyelvet ismerő kanadai állampolgárok részére ösztöndíj adása a délvidéki magyarság történelmével, néprajzával kapcsolatos kutatómunka végzésére. Mindezekhez kapcsolódó rendezvények szervezése, publikációk, szervezetek támogatása. ... >>

Demján Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Eszter u. 6/b.
képviselő: Dr. Lovassy Tamás
Kül- és belföldön a művészeti élet kibontakozása érdekében - a festészet, irodalom, zene területén- tevékenykedő művészek támogatása.
- a felsőoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése és a felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése;
- a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;
- az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása;
- a cigány kisebbségi program;
- szoviális program nyolc magyarországi megyében. ... >>

Demokratikus Kisgazda- és Polgári Párt

()

1024 Budapest, Forint 12.
képviselő: Venczel Gyula ... >>

Derű Egyház

(egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 93. földszint 3.
képviselő: Rózsahelyi Márk egyházi képviselő - önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre a képviseleti jog nem terjed ki.
A Biblia igazságát elfogadó, az alapszabály mellékletét képező hitelvek gyakorlása,melynek népszerűsítésére a mosolyt, a derűt használják. ... >>

Diákjainkért Újlakon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Lajos 34. (II.Ujlaki Ált.Isk.
képviselő: Horvai Marianna dr.
Az alsókokú oktatás tartalmi fejlesztése, anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, iskolai programok támogatása. ... >>

DIEGO VITORLÁS KLUB Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Kövidinka utca 6.
képviselő: Kisgyörgy Gergely elnök
a./ tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, elsősorban a technikai vízi sportok művelésével, b./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, c./ minősített versenyzők nevelése. ... >>

Dióhéj Waldorf-Pedagógiai Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Len u. 8.
képviselő: Seres András
A Waldorf - pedagógiai módszer és eredményei megismertetése, népszerűsítése és gyakorlása. Az ennek érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása. A Waldorf óvodapedagógiai programon és ennek nemzetközi módszertani tapasztalatain nyugvó óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Diósjenő Nyaraltatáspedagógiai Alapítvány

()

1025 Budapest, Törökvész út 25.
képviselő: Stodulka Gábor
Új gyermeknyaraltatási forma elterjedésének elősegítése. ... >>

Dobogó Alapítvány

(sport)

1025 Budapest, Baba u. 6
képviselő: Dr. Királyhidi Gyula, Timárné Deibler Ilona
A gyermek és ifjúsági úszósport támogatása,- ifjúsági versenyeken eredményt elérő versenyzők és edzők dijazása, - a fejlődéshez elengedhetelenül szükséges eszközök vásárlásának elősegitése, edzőtáborok anyagi támogatása. ... >>

Dohnányi Kert Társaság Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Széher út 24/a.
képviselő: Ruttkay Zsófia
Az Egykori Dohnányi-villa kertjének megőrzése, rehabilitálása, a kert zenetörténeti hagyományainak ápolása, Dohnányi és tanítványai emlékének őrzése. ... >>

Dombok Budai Polgári Egyesület

()

1023 Budapest, Keleti K. u. 13/B.
képviselő: Jankovics Marcell ... >>

Dósa Elek Társaság

(egyéb)

1027 Budapest, Bem rakpart 52.
képviselő: Markó Attila ... >>

Dr. Emich János és hitvese, Békeffy Zsófia Alapítványa a Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium Tanulóiért

(oktatási)

1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u.3.
képviselő: Derzsi György
A Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium tanulóinak támogatása, segélyezése. ... >>

Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság

()

1023 Budapest, Zsigmond tér 1/b.
képviselő: Csiszár Ada ... >>

Dr. Kaszó Elek Emlékverseny Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40.
képviselő: Dr. Seres Zsuzsanna
Az alapítvány célja a jogi egyetemi ifjúság érdeklődésének felkeltése a gyakorlati jogászi munka, ezen belül az ügyvédi feladatok iránt, elméleti tudásuk elmélyülésének elősegítése, egészséges életmódra nevelésük, valamint a jogászok továbbtanulási lehetőségeinek növelése és ehhez kapcsolódóan a középiskolások érdeklődésnek felkeltése a jogi pálya és az egészséges életmód iránt. ... >>

Dr. Korányi András Alapítványaz Egészség-megőrzés és Egészségkultúra fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság utak 18.
képviselő: Dr. Korányi László
Az alapítvány célja az alábbiakra módosult, illetve kiegészült: Az alapítvány Dr. Korányi András orvosprofesszor tiszteletére jött létre azoknak az elveknek a támogatására, melyeket egész életével és munkásságával hirdetett. Dr. Korányi András orvosprofesszor híves és következetes támogatója volt minden olyan törekvésnek, amely a belgyógyászati betegellátás és diagnosztika területén a korszerű élettani ismeretek, az egészségkultúra fejlesztése során pedig a humán kockázatkezelés tudományos módszerek alkalmazását szorgalmazta. Ezért az alapítvány célja a frissen vagy maximum 3 éven belül végzett fiatal orvosok továbbképzése a belgyógyászat területén alkalmazható molekuláris biológiai ismeretek és laboratóriumi diagnosztikai eljárások elsajátítására belföldi és külföldi szakintézményekben ösztöndíjas rendszer keretében. További célja a közcélú humán kockázatkezelés tudományos módszertanának, intézményeinek, szolgáltatásainak fejlesztését végző alkotó közösség munkájának összefogása, támogatása. Ezen cél megvalósításában bármely, a kuratórium által érdemesnek talált személy(ek) részt vehetnek. Az alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében ösztöndíjat, illetve egyéb juttatást kíván biztosítani az alapítvány céljának megvalósításában tevékenységet folytató személyeknek a kuratórium által későbbiekben meghatározandó feltételek és szempontok alapján. Az alapító az alapítvány elsődleges és általános céljával összhangban az alapítvány további céljaként jelöli meg néhai Dr. Korányi András 100. születésnapjának méltó rendezvények keretében történő megünneplését is. ... >>

Dr. med. Manyák Ernő Microcirculacios Alapítvány

(egészségügyi)

1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
képviselő: Bálint Géza dr.
A betegségmegelőző, diagnosztikai és gyógyító munka elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41