Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
5. oldal

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>

Budapest Autósport Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Frankel Leo u. 24.
képviselő: Dr. Simon Lajos ... >>

Budapest Főnix Kendó és Iaido Klub

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Ribáry utca 12. alagsor/1.
képviselő: Bárány Tibor
Sporttevékenység folytatása, a kendo és iaido japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, szélekörű megismertetése, az érdeklődés felkeltése, versenyek, edzőtáborok szervezése. A tagok - különös tekintettel az ifjúság - testi, szellemi, erkölcsi nevelése. ... >>

Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

(sport)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c.
képviselő: Novák Tibor ... >>

Budapest II.kerületi Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság)

1024 Budapest, Mechwart liget 1.
képviselő: Tusán Lászlóné ketten együtt, Verebes Pál ketten együtt
A II. kerületi Rendőrkapitányság híradástechnikai, számítástechnikai eszközeinek korszerűsítése, folyamatos fejlesztése;
A járműállomány korszerűsítése, a járőrgépkocsik számának emelése, karbantartásuk színvonalának javítása;
Az alapítvány pénzügyi lehetőségeinek függvényében többlet járőri státuszok biztosítása és fenntartása;
A kerület rendőrségi állományának rendszeres anyagi ösztönzése, a jól dolgozó járőrök, KMB-sek, nyomozók premizálása;
A rendőrség és az önkormányzat bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása, javítása;
A rendőrség menedzselésének és propagandájának biztosítása.
A Budapest Főváros II. kerületében működő polgárőrségek támogatása. ... >>

Budapest Lions American Football Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Rózsahegy 4.
képviselő: Boda Gábor ... >>

Budapest Rábió Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 7.
képviselő: Mitus Zsuzsanna
A magyar kultúrális értékek megőrzése, a kultúrális értékeknek legfőképpen a fővárosi fiatalok részére történő eljuttatásának elősegitése, a közéleti, politikai kultúra terjesztésének előmozditása, ezt elősegitő modszerek kidolgozása, a távközléssel, a telekomunikációval és az elektronikus sajtóval kapcsolatos sztakmai és nyelvi ismeretek elsajátitásának támogatása, jogi ismeretterjesztés, és annak támogatásával az Európai emberi jogi egyezményeknek megfelelő polgári öntudat és tartás lialakitásában közreműködés, az értékeink objektiv, gyülöletmentes, értékorientált bemutatásának segitése a magyar legfőképpen a fővárosi közvélemény előtt. ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

Budapest Science Centre Alapítvány

(sport,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.II.em.221.
képviselő: Szabó Gábor
A Budapest Science Centre (BSC) létrehozása. ... >>

Budapest Székesfőváros Könyvesháza Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Fodor Tamás
Kultúrálisan igényes, klubszerű könyvesház működtetése. ... >>

Budapest, II. Kerületi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1028 Budapest, Szabadság út 95.
képviselő: Fogarasi Gábor ... >>

Budapesti /Budai/ Torna Egylet

(sport)

1027 Budapest, Bajvívó utca 4.
képviselő: Ligeti Imre ... >>

Budapesti Bikák Sport és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Buday László utca 5/c.
képviselő: Kutasi Kelli, Marossy Gergely
ifjúságvédelem a sporttal, a sport segítségével a fiatalok távol tartása a társadalmunkban egyre jobban eluralkodó negatív hatásoktól, a szabadidő minél hasznosabb eltöltése, a sport, a kosárlabda szeretetének átadása a fiatal generációnak, a tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, egészségmegőrző programok, előadások szervezése, egészséges életmódra nevelés, a tanulás és a sport összeegyeztetése és az egészséges életmód terjesztése a sport által. Az egyesület célja nem csak leendő élsportolók, hanem egészséges, sportot szerető emberek nevelése. ... >>

Budapesti Fesztiválzenekar

(kulturális)

1025 Budapest, Fajd utca 2/ b.
képviselő: dr. Bánffy Eszter
A magasszínvonalú zenei tevékenységben való együttműködés, hang- versenyeken és felvételeken való közreműködés. ... >>

Budapesti Francia Líceum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199.
képviselő: Philippe Gallice, Regis Haudecoeur
Anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása mellett a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartása és működtetése. ... >>

Budapesti Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: dr. Bozsonyi Károly
Az alapítvány elsődleges célja, hogy non profit kutatóhelyként működve, támogassa és segítse a magyar gazdasági élet szereplőinek innovációs tevékenységét. Ezen cél elérése érdekében az alapítvány kutatás-fejlesztési ill. innovációs szolgáltatásokat nyújt azoknak a gazdasági társaságoknak, akik ezen igényükkel az alapítványhoz fordulnak. Az alapítvány mind alapkutatási, mind alkalmazott (vagy ipari) kutatási mind kísérleti ( vagy pre kompetitív) fejlesztési tevékenységet végez, a konkrét igényeknek megfelelően. ... >>

Budapesti Különleges Mentők Alapítvány

(egyéb)

1023 Budapest, Margit körút 1. I./1.
képviselő: Bellei Barbara
A hazai lakosság katasztrófák idején való segítése, mentése, illetve azon felkészült szakemberek alapítványi égisz alatt történő összefogása, akik a rendkívüli körülmények között képesek mentési feladatokat ellátni, elsősorban belföldön és másodsorban külföldön. ... >>

Budapesti Olasz Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Ürömi út 64.
képviselő: Lorenzo LIgabue
az olasz nyelv és kultúra terjesztése minden fokon, testvérkapcsolatok és kulturális cserekapcsolatok létesítése Magyarország és Olaszország között. ... >>

Budapesti Polgári Lövész Egyesület

()

1022 Budapest, Marcibányi tér 67.
képviselő: Kuti Gusztáv ... >>

Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete

()

1022 Budapest, Lórántffy Zs. 3.
képviselő: Bubenyák Máté, Dobos Ágoston
A szervezet célja a volt Budapesti Református Gimnázium és a volt Budapesti Baár-Madas Református Leánygimnázium szellemiségének felidézése, a széles közvéleménnyel történő megismertetése, a Gimnáziumok (egykori és jövőbeli) diákjai között a baráti kapcsolat ápolása, a keresztény világnézet, a hazaszeretet, a szociális elkötelezettség, a vallási tolerancia szellemében való tevékenység. ... >>

Budapesti Szent Ferenc Kórház

(intézményi,egészségügyi)

1021 Budapest, Széher út 71-73.
képviselő: dr. Trombitás Zoltán ... >>

Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1021 Budapest, Széher u.71-73.
képviselő: Baltási Klára, Dr. Tahy Ádám
A Budapesti Szent Ferenc Kórház működésének, fejlesztésének a támogatása. ... >>

Budapesti Tarokk Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 122.
képviselő: Sóváry Zoltán
A klasszikus tarokk kártyajáték, mint szabadidős tevékenység művelése, népszerűsítése, elterjesztése. A tarokkozás hagyományainak felélesztése. Tarokktalálkozók, versenyek szervezése. Az országban működő egyéb tarokk egyesületekkel való kapcsolattartás. ... >>

Budapestiek Együtt Közéleti Társaság

()

1021 Budapest, Budakeszi út 77.
képviselő: Dr. Magyar György
A főváros önkormázat településfejlesztési terveinek támogatása, a fővárosi polgárok közéleti szerepválalásának aktivizálása. ... >>

Buday Péter Tanulmányi Verseny Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Lukács u. 1.
képviselő: Harsányi Pál
Kémia és biológia tárgyakból -Buday Péter atya tárgyaiból- tanulmá- nyi verseny rendezése évente, a ferences Gimnáziumok tanulói számá- ra. ... >>

Budenz József Gimnázium Alapítvány

()

1021 Budapest, Budenz 20-22.
képviselő: dr. Ligeti Erika
A gyermekek személyiségének és képességének magasszintű fejlesztése érdekében gimnázium létesítése és fenntartása. ... >>

Budo Kulturális Fórum

(kulturális)

1025 Budapest, Kapy út 3 I/1/a
képviselő: Abe Tetsushi, Varga Orsolya (ö)
A budo (japán harci művészetek) valódi alapját adó kulturális tartalomról szóló ismeretterjesztés. A budo kulturális vonásainak kiemelésével segítsen kialakítani az európai és a japán polgárok együttműködését és hozzájáruljon Európa és Japán kapcsolatainak fejlődéséhez. ... >>

Burkolástechnika Egyesület

(érdekképviselet)

1023 Budapest, Lajos utca 24. III./1.
képviselő: Bartók Csaba, Brassnyó László elnök, Vajda Blandina alelnök
Annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén a burkolatok megbízható minőségben, a mindenkori műszaki-, tudományos és technikai ismereteknek, érvényes szabványoknak, rendeleteknek, szabályozóknak megfelelően készüljenek. ... >>

Byblos Alapítvány a Magyar Ókortudomány támogatásáért

(kulturális,egyéb)

1026 Budapest, Pasaréti út 66. /b.
képviselő: Hudecz András
a.) A magyar egyiptológia és szélesebb körben a magyar ókortudomány tudományos életének támogatása.
b.) Az Egyiptomban zajló magyar ásatások támogatása.
c.) A magyarországi vízalatti kulturális értékek felkutatásának, feltárásának és megőrzésének támogatása.
d.) A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti alkotások és dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének, őrzésének, rendszerezésének, raktározásának, nyilvántartásának és restaurálásának támogatása, a tárgyakhoz kapcsolódó tudományos feldolgozás segítése, kiállítások tervezésének és rendezésének támogatása, valamint az osztály nemzetközi kapcsolatainak erősítése, nemzetközi közös kutatómunkában való részvétel, kiállítás- és műtárgycserék, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása révén. ... >>

C. G. Jung Komplex-Pszichoterápiás Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Garas u. 5.
képviselő: Dr.Szombati Ágnes, Gilyén Judit
A komplex analitikus pszichológiai ismeretek hazai elterjesztése, megismertetése és alkalmazása; jungi analitikus képzés és továbbképzés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, drogmegelőzés, krízis megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, értékorientált személyiségfejlesztés. ... >>

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Szpáhi utca 20.
képviselő: Maurer Dóra, Pléh Csaba, Pohárnok Mihály
Az új tudományos-technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehetőségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása. Új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása. ... >>

Cardiostar Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 1/B. m.fszt. 2.
képviselő: Rónaszéki Aladár dr.
a SOTE Oktató Kórház IV. Belgyógyászat-Kardiológia fejlesztésének támogatása. Az alpítvány orvoscsoportjának a volt SOTE oktató Kórház /Kutvölgyi úti kórház/ IV. Belgyógyászat Kardiológia orvosainak - a támogatása a szív- és érrendszeri betegségek diagnózisában kezelésében és megelőzésében különös tekintetel a személyi és tárgyi felételek fejlesztésére. ... >>

Cartoon Heroes (Mesehősök) Floorball Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1029 Budapest, Zerind vezér utca 29/ a.
képviselő: Kovács Gergely, Monszpart Áron főtitkár
A floorball sportág népszerűsítése, a Magyar Floorball Szakszövetségbe tartozó egyesületek számának növelése, szervezett keretek között edzési és versenyzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, a megszűnő Arcadom SE Floorball Szakosztálya helyének átvétele a hazai és nemzetközi versenysorozatokban. Sportolási lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és utánpótlás nevelése. ... >>

Casablanca TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csalán utca 10-12.
képviselő: Bánkúti Ágnes
a táncművészet image-nak ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. ... >>

CEEweb a Biológia Sokféleségért

(egyéb)

1021 Budapest, Széher út 40.
képviselő: Flachner Zsuzsanna elnök ... >>

Cent-air Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Turista út 47.
képviselő: Szentes János
Az ejtőernyőzés, mint sportág magyarországi népszerűsítése, fejlesztése, a tagok részére a biztonságos sportolás lehetőségének biztosítása, működése során érvényre juttatni a biztonságos légi közlekedés és sport elvét. ... >>

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Mecset utca 8. III//1.
képviselő: Székely Miklós
Olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti szakemberek - művészettörténészek, múzeológusok, kurátorok és művészeti írók számra - ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő tudományos műhelyt hoznak létre. Az egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését. z egyesület alapítóinak elsődleges célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecserek, a közös szakma művelőinek, mint emberi közösségnek fejlődését és gyarapodását az egyéni szakmai érdekeken felülemelkedő együttműködésben látják. Ebben a szellemben kívánják végezni tevékenységüket, amely a kor kívánalmainak megfelelő építő jellegű reformok és új kezdeményezések támogatása és felkarolása; az együttgondolkodás és együttműködés fórumának megteremtése; közös projektek kidolgozása és megvalósítása az együttműködés szellemében; a magyar művészeti örökség ápolása elméleti és gyakorlati tevékenységgel. ... >>

Cerka Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Szemlöhegy 10.
képviselő: Fülöp János ... >>

CEU Üzleti Kar Alapitvány

(oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó ut. undefined 30-34
képviselő: Charles A.Huebner ... >>

ChemoNet Informatikai Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Dr. Nagy Gábor Mihály
Az Internet, a Világháló, a Hypertext által nyújtott új lehetőségek kihasználása, a globális információs technológia kultúrájának meghonosítása, a tudományos kutatás, oktatás, tudományos ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése. ... >>

Child-Epi-Help Epilepsziás Gyermekek Gyógyitását Támogató Alapítvány

()

1021 Budapest, Vöröshadsereg útja 100.
képviselő: Dr. Kassay Mária
A gyermekkori epilepszia gyógyitását szolgáló célok támogatása. ... >>

Children Of The Future Alapítvány

(egészségügyi)

1022 Budapest, Bimbó 37. magasfsz. 1.
képviselő: Szurdi András
A Magyarországon élő zsidóság sorsa alakulásának dokumentálása, az egyetemes zsidó kultúra megismertetése, a magyar egészségügy nehéz helyzetén való segítés. ... >>

Childrens International Summer Villages-Hungary Gyermek Alapítvány

(természetvédelem)

1025 Budapest, Verecke út 120/4.
képviselő: Indra Dániel, Mohai Anna
A gyermek- és ifjúsági táborozás és természetjárás támogatása. ... >>

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

()

1027 Budapest, Medve u. 4-14.
képviselő: Gyúró Éva igazgató-tanácsi tag, Kozák Zsuzsanna az Ig.tan.tagja, Radnóti Csaba az Ig.tan.tagja, Tisztavalné Winand Ágnes elnök/öná., Tóth Mária igazgató-tanácsi tag, További információ a célleírásban!
Képviseletre vonatkozó további információ: Az Igazgatótanács elnökének képviseleti joga önálló, míg az igaz- gatótanács tagjai közül bármelyik két tag együttesen jogosult a képviseletre. ... >>

CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 4-14.
képviselő: Pálmainé Baán Rita, Petzné Lomboy Judit, Thomas Spurny
Széles körű társadalmi felelősségvállalás keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§.c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységeket végző szervezetek, személyek közvetlen, vagy közvetett - e célokra létrehozott más alapítványok, egyéb szervezetek támogatása útján történő - támogatása, illetve ezen feladatok eredményeinek a társadalom felé történő közvetítésével a polgárok figyelmének felhívása e közérdekű célok fontosságára. ... >>

Cigány Nők Polgárosodásáért - Országos Egyesület

()

1025 Budapest, Pusztaszeri u. 18/a. fszt. 2.
képviselő: Dr. Kovács Rita
A cigány családok és a családokban a nők és a gyermekek érdekeinek képviselete és érvényesítése a társadalmi élet minden területén. ... >>

Cinemato-Art Művészeti- és Filmalapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom u. 42.
képviselő: Kautzky Armand, Széles Tamás
Kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41