Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
4. oldal

Batthyány Emlékmű Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Ady E. u. 19.
képviselő: Erdődy Gábor, Gerő András, Tarlós István
Batthyány Lajos gróf -az első felelős magyar kormány miniszterelnöke- emlékművének létrehozása és felállítása a Budapest III.ker. Bokor utca, Bécsi út és Galagonya utca által határolt területen. ... >>

Battonyai S.O.S. Gyermekfalu Javára Alapítvány

()

1025 Budapest, Zsolna utca 28/b. fszt./1.
képviselő: Horváthné Urbán Mária
A Battonyán felépítendő gyermekfalu, a gyermekek megfelelő és kultúrált ellátásának támogatása. A 11.Pk.60573/96/5. végzesben elrendelt egyesítés után (96.XI.22.) : A Battonyai SOS Gyermekfaluban elhelyezett gyermekek megfelelő gondos ellátása és támogatása. Battonya város szociális intézményeinek és terveinek támogatása az SOS gyermekfalu érdekében. ... >>

Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány

()

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Dr. Nagy Ferenc
Dr. Bay Zoltán világhírű tudós emlékének megörökítése, továbbá az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi tevékenységet művelő szakemberek és szervezetek támogatása. ... >>

Belvárosi Hegymászó Club

()

1025 Budapest, Zöld Lomb u. 56/a.
képviselő: Szondy György ... >>

Bence Sport Club 1990.

(sport)

1020 Budapest, Battai 13/a.
képviselő: Szöllös László, Thurzó Tibor ... >>

Bendes Tibor Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Frankel Leó út 24.
képviselő: Oroszki Lajos
A villamosenergia rendszer relévédelmi és automatizálaási szakterületén végzett mérnöki tevékenység, a szakmai képzés támogatása. ... >>

Bertóti István Pestmegyei Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1026 Budapest, Balogh Á. utca 37.
képviselő: Nagy János Nándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

BESZT Befogadó Színházak Társulása Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/a. 2/5.
képviselő: Hudi László, Magács László
A kortárs művészet lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Betegápoló Irgalmas Rend

(egészségügyi,egyéb)

1023 Budapest, Frankel L. út 54.
képviselő: képviselő Kozma Imre
betegápolás, gyógyszertár üzemeltetés. Ingatlan bérbeadás tevékenység. Fekvőbeteg ellátás tevékenységgel. ... >>

Betegeknek Reménysugár Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Fillér u. 11.
képviselő: Dr.Makkos Zoltán
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet VII.osztály pszi- chiátriai betegei gondozásának és gyógyításának magas szintű ellátása. ... >>

Bethlen Gábor Szövetség

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Bethlen Farkas
A protestáns örökség megőrzése, protestáns kultúra támogatása. ... >>

Bibliai Rögtönzések Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 16. fsz./2.
képviselő: Bognár Éva
A Meglepetés Színház ? olyan alternatív színtársulat, amely az interaktív bibliodramatikus rögtönzés eszközeivel az egészséges társadalom megőrzéséér és fejlesztéséért, a közösségek megerősítéséért, valamint a kultúraközvetítésért tevékenykedik - fenntartása és támogatása. ... >>

BikeMaraton Klub Túramotor és Közlekedésbiztonsági Egyesület

(egyéb)

1026 Budapest, Bimbó út 157/B.
képviselő: dr. Magyar Csaba önálló, Kis Zoltán önálló, Marjai Péter önálló
A magyar motorkerékpáros-kultúra és a közlekedésbiztonság javítása, valamint a motorkerékpározás társadalmi elfogadottságának növelése, amit elsősorban rendezvények - előadások, tanfolyamok, tájékozódási és tematikus túrák - megszervezésével valósít meg. Az Egyesület kiemelt rendezvénye a minden évben megrendezendő BikeMaraton országúti és tájékozódási és közlekedésbiztonsági túraverseny. ... >>

Bimbó Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 49. fsz.2.
képviselő: Gilyén Magdolna alelnök, Kenessei Péter, Takácsi Réka Hajnalka alelnök
Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amely a nemzeti kultúra és hagyományok ápolását és megőrzését segítik elő. Oktatási és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. Szociális tevékenység. ... >>

Biodinamikus Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1026 Budapest, Orsó utca 55.
képviselő: elnök Mezei Mihály, titkár Bognár Éva ... >>

Biztonságos Életért Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Forint utca 10. 1./1.
képviselő: Felmérai István Dr.
Segíteni az időskorúak és más rászorulók otthoni szakápolási lehetőségeinek bővítését, továbbá szakmai segítséget nyújtson a különböző korúak számára egészségük megóvása, megőrzése, fejlesztése, mentális képességeik megóvása érdekében, vagyonuk, testi épségük megőrzésében. ... >>

Biztos Pont Szociális és Kegyeleti Alapítvány

(szociális)

1020 Budapest, Gábor Áron utca 65.
képviselő: Cserháti György, Keszthelyi Attila
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alkalmazottai szociális és hozzátartozói kegyeleti ellátásának támogatása. ... >>

Black Magic Vitorlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1022 Budapest, Zilah utca 2-4. fszt./1.
képviselő: Simon Tamás
szabadidősport szervezése; kiadványok megjelentetése;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- sportélet támogatása;
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- tehetséges fiatalok egészséges, sportos életmódra oktatása-nevelése, továbbá ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Blagovest Alapítvány ("Örömhír")

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1029 Budapest, Köztársaság utca 34/ A. fszt./5.
képviselő: Loverova Ljudmila Mihajlovna
Családsegítés, időskorúak gondozása, menekültek, háborús konfliktusokból menekültek, hontalanok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek otthona, szeretetházak építése és / vagy fenntartásának támogatása, magyarországi ortodox egyházi kulturális örökség megóvása, és annak gyarapítása, a tehetséges hátrányos szociális helyzetű diákok tanulásának segítése ösztöndíjak odaítélése. ... >>

Blood Mountain Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom utca 27/C. fsz./1.
képviselő: Thomas Stuart Sloan
A kortárs vizuális kultúra támogatása, terjesztése és népszerűsítése; tehetséges, karrierje közepén álló külföldi művészek támogatása abban, hogy meghatározott ideig Budapesten dolgozzanak, elősegítvén ezzel olyan művészeti alkotások születését, amelyek a magyar kulturális közeg jegyeit is magukon hordozzák. Kultúrával, történelemmel, közéleti kérdésekkel kapcsolatos eszmecsere, továbbá a kulturális párbeszéd elősegítése a külföldi és hazai művészek, művészeti csoportok között; bekapcsolódás a nemzetközi kulturális és művészeti életbe. Művészeti kiállítások szervezése, rendezése; művészeteket érintő kulturális foglalkoztatások szervezése. ... >>

BLUEPORT Nemzetközi Jazz Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csibor utca 1/ E.
képviselő: Duca Andrea, Fodor Péter, Sárik Péter
-Az autentikus jazz zenei kultúra népszerűsítése, elterjesztése Magyarországon és Európában, tudásának és tudástárának bővítése.
-Széleskörű kapcsolatteremtés, a jazz zene művelői között, fórum biztosítása az egymás autentikus zenei tudásának kicseréléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez,
-Nemzetközi szinten is rangossá váló jazz zenei rendezvények kezdeményezése, útra bocsátása. ... >>

BMW Drift Racing Sportegyesület

(sport)

1021 Budapest, Kuruclesi út 61.
képviselő: Kerényi Ádám
Az egyesület sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek az autósport iránt. Az egyesület népszerűsíti és ismerteti az autósport iránt érdeklődők körében a drift autózást. Rendezvényeket és versenyeket szervez, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek. Az egyesület gondot fordít a drift autózás iránt érdeklődő kül- és belföldi partnerkapcsolatok kiépítésére és fenntartására. ... >>

BOB Bimbó úti Ovi-Bölcsi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 113-115.
képviselő: Bachné Pekáry Zsuzsanna eln./önáll., Keszthelyiné Szmolen Judit/együtt, Németi Istvánné Bitz Éva/együtt
A Budapest II. Bimbó u. 116. sz. óvoda és bölcsőde személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Bohémia Baráti Kör

(kulturális)

1027 Budapest, Bem rkp.49.
képviselő: Zachár Ottó ... >>

Bokody Károly Kosárlabda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 22.
képviselő: Gyímesi János
Az alapítvány általános célja a magyar kosárlabda újbóli felemelkedésének elősegítése, hagyományi őrzése és értékeinek közvetítése révén. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani a magyar kosárlabda történetének feltárásához ? nyomtatott és tárgyi emlékeinek összegyűjtésével, rendszerezésével és bemutatásával. Ennek érdekében az alapítvány létre kívánja hozni a jövőben magyar kosárlabda múzeumát ( Halhatatlanok Csarnoka). ... >>

Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete

(egyéb)

1027 Budapest, Csalogány utca 23.
képviselő: dr. Zsigmond Barna Pál ... >>

Bolyai Farkas Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lóczy L. utca 11.
képviselő: dr. Bozsonyi Károly
Az alapítvány elsődleges célja, hogy non profit és közhasznú kutatóhelyként működve támogassa és segítse a magyar gazdasági élet szereplőinek innovációs tevékenységét. Az alapítvány másodlagos célja, hogy lehetőséget biztosítson fiatal kutatóknak karrierjük elindítására. ... >>

Bolyai János Matematikai Társulat

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Katona Gyula, Recski András
Elősegíti a matematikai tudományos kutatásokat, a matematika széleskörű alkalmazását, oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását, népszerűsítését, a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékozódását és érdekvédelmét. ... >>

BONITÁS Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Budenz 1/c.
képviselő: Hajdu Erzsébet Dr. ... >>

Bónusz Önsegélyező Pénztár

()

1025 Budapest, Nagybányai út 92.
képviselő: Endrődi Miklós IT elnök
Az igazgatótanács elnöke önállóan, az igazgatótanács elnökön kívül két tagja együttesen, a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen képviseli a pénztárat. ... >>

"Borok bora" Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Fillér utca 53.
képviselő: dr. Kerényi Zoltán Gábor
A Tokaji aszú íz anyagának vizsgálata, az íz anyag struktúra-változásának kutatása az idő függvényében. ... >>

Borostyán 2003 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Repkény u. 11.
képviselő: Dr Mátyás Klára, Hidvégi Zoltán
Az időskorú emberek életének, életkörülményeinek segítése, elsősorban egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységek folytatásán keresztül. Ezen belül a tevékenységek megvalósításának eszköze: a "Borostyán 2003." Idősek Otthona működtetése, az otthon lakóinak gondozása, ellátása. A célok elérése érdekében szoros együttműködés az illetékes hatósá- gokkal. Feladat az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, az ezekhez kapcsolódó járulékos teendők ellátása. ... >>

Bozay Attila Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Vend utca 4.
képviselő: Bánkövi Gyula, Csák P.Judit, Faragó Béla, Fekete Gyula, Horváth Barnabás, Kovács Zoltán, Olsvay Endre, Szerző Katalin, Tallér Zsófia, Tihanyi László
Bozay Attila művészi, szellemi és szakmai emlékezetének ébrentartása. ... >>

Bőhm Endre Állatbarátokért Alapítvány

(szociális)

1023 Budapest, Ürömi út 30-32.
képviselő: Turda Elek
A nehéz körülmények között élő, egyedülálló, az állatokat szerető, azokat gondozó, befogadó idős emberek támogatása. Az idős magára hagyott embereket segítő kezdeményezések felkutatása, a hozzáférhatőség elősegítése, szervezése. ... >>

Bölcselet Egyesület

()

1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6.
képviselő: Csapodi Zoltán ... >>

Budai Alpinista Klub

(sport)

1025 Budapest, Szépvölgyi 84.
képviselő: Alpári Miklós ... >>

Budai Főnix Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 84. II.6.
képviselő: Csorba Géza
Elsősorban Budapest, II. kerületében lakók számára kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése, múzeumok, képzőművészeti tárlatok, kiállítások, színházi előadások látogatása, a látogatás megszervezése, valamint koncerteken, kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel elősegítése a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében. ... >>

Budai Gyermekkórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1023 Budapest, Bólyai u. 5-7.
képviselő: Marosi Soós Ágnes
A Budai Gyermekkórház gyógyító-megelőző tevékenységének támogatása. ... >>

Budai Ifjúsági Sportegyesület

(sport)

1024 Budapest, Tizedes utca 3. alagsor/1.
képviselő: Kovács Károly
Az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, szabadidő és tömegsport feltételeinek biztosítása. ... >>

Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Munkavállalói Érdekvédelmi Testülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1027 Budapest, Árpádfejedelem u. 7.
képviselő: Dr. Lányi Éva
A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Budai Képzőművész Egyesület

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 22.
képviselő: dr. Hatvani Imréné, Eőry Krisztián, Tarcsányi Ottilia Ilona
Évente két alkalommal az Egyesület tagjai számára az Egyesület székhelyén kiállítás szervezése. Az Egyesület székhelyén kívül egyéb kiállítások szervezése. Időszaki, illetve rendszeres kiadvány (újság, katalógus) létrehozása. Pályázatokon való részvétel, (kiállítás, tanulmány, utazás támogatására). Továbbképzéseken, képzéseken, alkotótáborokban való csoportos részvétel. Bel- és külföldi kiállítások, biennálék, művészeti fesztiválok együttes látogatása szakmai fejlődés céljából. A fentiekben vázolt célok megvalósítása érdekében hasonló tevékenységi körű szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Budai Liberális Klub Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Margit krt.48.
képviselő: Kollár György
Liberális és demokratikus elvek alapján szerződő II. kerületi társadalmi és kultúrális közélet kialakítása és támogatása. ... >>

Budai Lövész Egylet Sportegyesület

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Alvinci út 54. fszt./1.
képviselő: Varga Tibor
Az egyesület fő célja a magyar lövész hagyományok ápolása; mint sporttevékenység a lövészet kulturált és biztonságos feltételek közti gyakorlásának elősegítése, annak feltételei megteremtése és javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Budai Napsugár Nyugdíjas Klub Egyesület

()

1026 Budapest, Gábor Áron utca 63. 2./4.
képviselő: Kathyné Wirth Irén
Nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása; A nyugdíjasok egészségmegőrzése; A nyugdíjasok művelődésének gazdagítása. ... >>

Budai Petőfi Természetbarát SE.

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 53. 1/2.em./6.
képviselő: Csonka Károly, Pelyhe István
A testedzési, túrázási lehetőségek biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően könnyű, középnehéz és nehéz túrák szervezésével. A természetjárás népszerűsítése, különös figyelemmel a városi ember egészséges életmódjára. Utánpótlás biztosítása az ifjúság köréből. Részvétel a Magyar Természetbarát Szövetség túramozgalmán, rendezvényein. Fiatalabb tagjaink részére a túravezetői tanfolyamokon való részvétel biztosítása. A jelvényszerző és minősítő túrák teljesítésének fokozása. ... >>

Budai Vasas Pólósuli Egyesület

(sport,kulturális)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 66.
képviselő: Faragó Tamás Dr.
A vizilabda sport eredményeinek, hagyományainak megőrzése. ... >>

Budakeszi Nagyszánászug Kertbarát Klub

()

1021 Budapest, Hüvösvölgyi u.183.sz.
képviselő: 3.sz.ak.esetén Füredi Tibor, Süli Miklós elnök ... >>

Budakeszi Sport Club

(sport)

1021 Budapest, Üdülő út 40.sz.
képviselő: Budai László ügyvezető elnök, György László elnök ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41