Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
3. oldal

Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület

(oktatási,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. fszt./4.
képviselő: Szűcs Imre Lóránt
A magyar tehetséggondozás, a fiatalok, a népesség, a tudomány és kultúra támogatása, a magyar társadalom beilleszkedésének segítése az Európai Uniós társadalomba. ... >>

Aranykapu Baár-Madas Épületfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
képviselő: Arany János elnök, Szőlőssy Gábor elnökhelyettes
Anyagilag támogatni az iskola épületeinek felújítását, karbantartását és építészeti fejlesztését. ... >>

Aranykártya Póker Klub Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Napsugár lépcső 28. a.
képviselő: dr. Solt Mariann, Fried András
A póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadása. ... >>

Aranykorona Első Agrár, valamint Építőipari, Pénzügyi, Ipari, Kereskedelmi és Közszolgálati Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjkiegészítő Biztosító Pénztár

()

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
képviselő: dr. Komáromi Krisztina IT tag, dr. Latkóczy Olga IT tag, dr. Pálmai Ottó IT tag, dr. Sasvári Róbert IT tag, dr. Solymosi József IT tag, Kolozsvári Ákos IT tag, Perlik Pálné IT elnök ... >>

Árpád Ház Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Csalán u. 34. fsz.1.
képviselő: Hunyadi László
A hadtörténelem írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, gondozása, az I. és II. világháborús veterán szövetségek, hadirokkantak, hadiöz- vegyek, egykori hadiárvák felkutatása, támogatása. ... >>

Ars Erotica Alapítvány - a szexuális nevelésért és a szexuális kultúrák elfogadásáért

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti K. utca 33. I/4.
képviselő: Mester Dóra Djamila
Az alapítvány alapvető célja, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára váljon lehetővé a szexualitás tudatos megélése, egy nyitottabb és pozitívabb szexuális szemlélet és magatartás megvalósítása. Célunk, hogy mind a magánélet területén, mint a szexualitásért felelős intézmények nyilvános diskurzusaiban egyre több teret kapjon a szexuális magatartásformák és szexuális sokféleség előítélet-mentes és elfogadó megközelítése. ... >>

Ars Sacra Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Torockó utca 28. II./1.
képviselő: Dragonits Márta
A különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást. Feladata a kultúra mélyén nyugvó, az annak alapját képező Istenhez fordulás felkutatása és bemutatása, a párbeszéd megindítása. ... >>

Art és Design Manager Egyesület

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Henger 2.
képviselő: Gerely Miklós ... >>

Art Off Road Autósport Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Trombitás 26.
képviselő: Bakondi Károly ... >>

Art Plaza Egyesület

()

1022 Budapest, Bimbó út 9.
képviselő: Kása Imréné Horváth Zsuzsanna/együ., Lengyel Noémi önálló, Németh Ákos ... >>

ART-MA Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Daru 2/c.
képviselő: Berényi Péterné, Marosi Ilona dr. ... >>

Art-Today Képző-és Iparművészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Muraközi u. 13.
képviselő: Boldis Zoltán
Támogatni és segíteni a főként fiatal és tehetséges képző- és iparművészeket. ... >>

Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 7.
képviselő: Sántáné - Tóth Edit ... >>

Artpool Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Frankel Leó 68/b.
képviselő: Szkárosi Endre
A mai magyar képzőművészet eredményei hazai és külföldi megismertetésének támogatása, az ARTPOOL kortárs művészeti gyűjtemény állandó bemutatása, gyarapítása, archiválása. ... >>

Arts Harmony Szabad Művészeti Társaság

(kulturális)

1029 Budapest, Csongor u. 39.
képviselő: Bartha Katalin ... >>

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja

()

1021 Budapest, Széher u. 71.
képviselő: Majchráková M. Benedikta ... >>

ASTARTE Alapítvány a nők egészségéért, oktatásáért és jogaiért

(egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Szikla u. 20/1.
képviselő: Dr.Boros Edina
A nők teljes testi-lelki egészségének kialakítása és fenntartása. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése. A fogamzásgátláshoz való jog és lehetőség megteremtése a fejlődő országokban. A szülés biztonságos feltételeinek megteremtése. Optimális családtervezés elősegítése. Küzedelem a magzati jogokért, a nők egyenjogúságáért. Küzdelem a betegségek ellen. ... >>

Astra Motorsportklub

(sport)

1020 Budapest, Hidegkuti 46.
képviselő: Balogi Zoltán, ifj. Balogi Lajos, Tyukodi László ... >>

Athlészisz a Sérült Sportolókért Alapítvány

(sport,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u 16.
képviselő: Lukácsi Tamás elnök
A magyarországon élő sérült (értelmi, mozgás, érzékszervi) emberek sportolási tevékenységének elősegítése, a sportoláshoz való joga feltételeinek megteremtése, különböző sporteseményeken (helyi, országos, nemzetközi) való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Atlanta Sportegyesület

(sport,szociális)

1028 Budapest, Kőrózsa u. 5.
képviselő: Barabás Balázs
A mozgássérült emberek szabadidő és versenysportjának elősegítése. ... >>

ATR Yacht Club

(sport)

1026 Budapest, Bimbó 199.
képviselő: Ébner László ... >>

Aurin Nevelési és Képességfejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Aszu u. 2/h.
képviselő: Élesné Sabján Ilona
Gyermekek és családtagjaik pszichológiai természetű problémáinak alapellátásba nem tartozó megoldása érdekében szakmai munkát segítő eszközök beszerzése, alkalmazása és karbantartása. Egyéni és csoportos pszichológiai terápiás tevékenység. Módszertani szemináriumok, továbbképzések anyagi feltételeinek támogatása. A szakmai előrelépést biztosító tanulmányok, tanfolyamok, konferenciákon való részvétel, módszerek anyagi támogatása. Gyermekek és családtagjaik nevelési, oktatási és képességfejlesztési ellátása. Megelőző tevékenység, egészséges életre nevelés, életmód tanácsadás. Annak biztosítása és támogatása, hogy az alapítvány szolgáltatásait a rászorulók térítés nélkül is igénybe vehessék.
Gyermekek, felnőttek és családok pszichológiai természetű problémák feltárása, diagnosztikája és terápiás javaslat elkészítése. Egyéni és csoportos verbális és non-verbális pszichoterápiás tevékenység folytatása. Szakmai módszertani szemináriumok, továbbképzések megszervezése, tartása és azokon való részvétel támogatása. .Pszichológiai kutatások támogatása (ösztöndíj). Nevelési tanácsadás, képesség zavarok diagnosztikája, felmérés, képességfejlesztés, szakvélemény készítése, esetenként külső szakértő bevonásával. ... >>

Aurora Musis Amica Alapitvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 14. 4./1.
képviselő: Csemiczky Miklós, Devich János, Fekete Győr István, Körmendi Klára, L.Menyhért László elnök
A Zeneakadémián zeneszerző szakon, klasszikus zenei szakirányon oklevelet szerző fiatal tehetségek művészeti pályán való elindulásának támogatása. ... >>

Ausztria Klub Idegenforgalmi Egyesület

()

1021 Budapest, Völgy u. 30.u. 4.
képviselő: Kapus György ... >>

Autonóm Búvár Club Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 15. II./26.
képviselő: Halpern Bálint
Víz alatti életformák megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Víz alatti életformák és élővilág dokumentálása, tudományos igényességgel. Vízi életközösségekkel és élőlényekkel kapcsolatos természetvédelmi problémák feltárása, azok széles közönséggel való megismertetése, lehetőségek szerint orvoslása. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvásának elősegítése. Szabadidős és rekreációs célú ? készülékes és szabadtüdős ? búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A merüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. ... >>

AVE DOMINE Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b.
képviselő: Dr. Kiss Rigó László, Szalóky Mária
Az Ave Domine Sírbolt (kripta) ápolása és karbantartása. ... >>

Az Asztmás Gyermekek Korszerü Kezeléséért Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Alsóteleki 6. I.em.4.
képviselő: Nagy István
Az asztmás gyermekek egészségügyi ellátásának, kivizsgálási körülményeinek javítása és mindazon tevékenységek támogatása, melyek révén elősegíthető az asztmás megbetegedések megelőzése, kezelése és utógondozása. ... >>

Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro Juventa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Herczeg Ilona Dr.
A hazai gyermek- és ifjúságpszichiátriai oktatás, rehabilitációs módszerek, művészeti és kreatív terápiás eljárások fejlesztésének elősegítése, hasonló célú szervezetek, rendezvények stb.támogatása. ... >>

Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: Réti László Róbert
A egészséges táplálkozás és környezet, a jó levegő, a sokoldalú sportolás alapján álló gyermekintézmények támogatása. ... >>

Az Euro-atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Árvácska utca 12.
képviselő: dr. Gálszécsy András, Dr.Gyarmati István, Köles Sándor, Várkonyi Gáspár Dénes
Tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése, a közép- és kelet-európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro - atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára, valamint a kutatásban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a kivizsgálása, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

Az Ezredvég Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Kupeczky 8.
képviselő: Ágai Ágnes
Kulturális, tudományos tevékenység támogatása. ... >>

Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Ady Endre 14.
képviselő: Lukács Barnabás ... >>

Az Uroonkológia Feladatainak Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Tárogató utca 52.
képviselő: Romics Endre Dr.
Az uroonkológiai betegek megfelelő diagnosztikus, therápiás és kontroll ellátásának segítése, uroonkológiai profil kialakításának, oktatása megszervezésének támogatása, segítése. ... >>

BAÁR-MADAS Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna 3.
képviselő: Gyimesi Zoltán, Tombor László
A Budapesti Reformáétus Gimnázium (Baár-Madas) támogatása. ... >>

Babahordozásért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Gyulai Pál utca 3.
képviselő: Nagy-Turi Nagy Éva
A babahordozás megismertetése és népszerűsítése a kisgyermekes családok és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek köreiben. A bahordozással kapcsolatos helyes és helytálló, szakszerű információk terjesztése, a hordozással kapcsolatos tévhitek eloszlatása. A kötődő nevelés, válaszkész gondoskodás gyakorlatának megismertetése a családokkal. A helyes, biztonságos babahordozás gyakorlatának támogatása, a megfelelő hordozóeszközök és helyes hordozási technikák elterjesztése. ... >>

BÁBEL 2000 Alapítvány a Művelt Ifjúságért

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 9.I.5.
képviselő: Csipes Ferenc, Varga Éva
Magyarország európai integrációs szervezetekhez csatlakozás folyamatában fiatalok képzésének és az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete célkitűzéseinek elősegítése. ... >>

Babzsák SE

(sport)

1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.
képviselő: Bogó Tamás, Bohanek R. Olivier ... >>

BACKSLASH Alapítvány az Egyetemi Fiatalság Kölcsönös Kulturális és Tudományos Tájékoztatásának Megteremtéséért, Szervezéséért és Közléséért

(kulturális)

1027 Budapest, Szász Károly u. 3.fsz.4.
képviselő: Zelei Miklós
A művészetek és tudományok területén tanulmányaikat folytató, valamint a pályájukat megkezdő fiatalok önkifejezésének támogatása. ... >>

Baleseti Ellátásért a Honvéd Kórházban

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1027 Budapest, Fazekas u. 19-23. II.13.
képviselő: Dr. Iványi János
A baleseti ellátás fejlesztése érdekében a modern gyógyászati eljá- rások megismertetésének és elterjesztésének, a sérültellátásban al- kalmazott új eszközök és módszerek elterjesztésének, valamint a sé- rültek ellátását végző egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységének, a baleseti ellátás tárgykörében megjelenő tudományos publikáció megismertetésének, to- vábbá az ellátásban aktívan résztvevők egészségmegőrzésének, szoci- ális helyzete javításának elősegítése. ... >>

Balogh Júlia Alapítvány

()

1023 Budapest, Frankel Leó 17-21.
képviselő: Bálint Géza dr., Korondi István dr.
Az ORFIban dolgozó fiatal gyógytornászok tudományos kutató tevékenységének ösztönzése, az ORFI-ból nyugdíjba vonult gyógytornászok szociális helyzetének javítása. ... >>

Baloldali Alternatíva Egyesülés

()

1021 Budapest, Budakeszi út 35. 3./2.
képviselő: Siklósi Attila, Szabó István, Tütő László ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás-Budai Ifjak Köre (BIBIT)

()

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 73.
képviselő: Báthori László, Schmuck Andor ... >>

Baltazár Színház Alapítvány

(intézményi)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/a.
képviselő: Elek Dóra, Szarvasné dr. Goda Vera Viola, Végvári Borbála
Az értelmi fogyatékos színészekből álló BALTAZÁR SZÍNHÁZ társulat működtetése és támogatása. ... >>

Bánki Vízisport Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Ürömi u. 30/32. III./1.
képviselő: Liska István /Gazd.v. ketten együtt, Molnár Péter /titkár ketten együtt, Turda Elek / Elnök ketten együtt ... >>

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti 191-193.
képviselő: Zoltán László
A Bányai Júlia Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődése elősegítése, az oktatás színvonalának fejlesztése. ... >>

"Baráti Kör a Holokauszt Emlékőrzésért" Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b. 1./1.
képviselő: Bullain Bernardoné (Lévai Katalinnal együtt), Lévai Katalin önálló
hozzájárulni a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE) jó hírének növeléséhez azzal, hogy széles körben megismertetik tevékenységét,
- képzőművészeti, zenei, film és egyéb művészeti ágak együttműködésének lehetővé tétele a HDKE számára. ... >>

Bárdos Lajos Társaság

()

1027 Budapest, Margit krt.64/b. I.7.
képviselő: Brückner Huba Alajosné, Dr. Hajnal György, dr. Márkus Miklósné
Bárdos Lajos nevelői életpéldájának érvényre juttatása a tanári munkában - zeneszerzői, zenetudósi, karnagyi életművének megőrzése, - csaknem 70 esztendei munkásságának kutatása és közkincsé tétele. ... >>

Bartók Béla Ifjúsági Szimfónikus Zenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 17. a.
képviselő: Szabó Tibor
Ifjúsági szimfónikus zenekari tevékenység támogatása, elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folyó zenekari nevelő munka támogatása útján. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41