Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
2. oldal

Aktív Közösségekért Egyesület

(környezetvédelmi)

1029 Budapest, Máriaremetei út 212. B.
képviselő: Bihari László, Havas Péter Gergő
Az aktív állampolgári magatartás, az alulról szerveződő, kooperatív cselekvés, valamint az önálló, civil összefogáson alapuló megoldáskeresés ösztönzése és segítése, a környezeti fenntarthatóság elősegítése érdekében. ... >>

Alapítvány a Fenilketonóriás Gyermekekért

()

1023 Budapest, Bolyi u. 5-7.
képviselő: Dr. Szőnyi László
A fenilketonóriás rendellenességgel született gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Gitárzenéért

()

1026 Budapest, Pasaréti 33.
képviselő: Vass Valéria
Az ifjúság zenei nevelésének különösen a gitárzene megismerésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Harmadik Gyermekért

()

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Sebestyén Péter dr.
A már egy-vagy kétgyermekes házaspárok további gyermekének világrahozatalát elősegíteni, ott, ahol ez a szülők életkora mellett még lehetséges. ... >>

Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Vimmer Erika
A Zeneiskola oktató munkájának támogatása, a feltételek megtermtésében való segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a Kamaszokért

(intézményi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Törökvész u.95-97/B.VII.em.42.
képviselő: dr. V. Komlósi Annamária
Anyagi és szellemi bázis létrehozása egy olyan szabad, nem intézményhez kötött társulásnak, amelyben a serdülőkor pszichológiai és pedagógiai kérdéseiben legautentikusabb elméleti és gyakorlati szakemberek fognak össze a serdülőkor progresszív kimenetelének, a testi és lelki egészség megalapozásának, az érett felnőtté válás folyamatának elősegítéséért.

Az alapítvány célja az alábbiakkal kiegészült, illetve módosult.
Az alapítvány fő feladata, hogy módszert dolgozzon ki annak megoldására, hogyan lehet a középiskolai és felsőoktatási intézmények informális közösségeknek (diákönkormányzatoknak , baráti társaságoknak, önképző köröknek stb.) eszközöket adni arra, hogy tagjai individuális és közösségi fejlődése párhuzamosan (sőt egymást erősítve) az autonóm felnőtt válás irányába haladhasson. Az alapítvány szakemberei adjanak segítséget a középiskolai és felsőoktatási intézmények 21 év alatti diákjainak ahhoz, hogy közösségi kereteken belül - társaik "tükrét" is felhasználva - mélyebben ismerjék meg önmagukat: képesek legyenek tudatosítani vágyaikat, megfogalmazni terveiket és képesek legyenek aktívan, személyiségük kiteljesítésének érdekében alakítani iskolai életüket (egyéni életvezetésüket, valamint diáktársaikkal és tanáraikkal való kapcsolataikat). Legyenek képesek extenzív és intenzív ismeretszerzésre, merjék és tudják használni a korszerű technika nyújtotta kommunikációs (információszerző és információadó) eszközöket (számítógép, internet hálózat, iskolarádió, helyi TV csatorna és egyéb, saját működtetésű médiák). Ahol erre adottság és reális esély van, kapcsolódjanak be a helyi felnőtt közösségek (pl. vidéken a helyi önkormányzat vagy helyi gazdasági vállalkozások) tevékenységébe - legalábbis az információszerzés szintjén. Az alapítvány szakemberei külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a fent megfogalmazott célok mind a szociálisan, mind a lelki egészség szempontjából hátrányos helyzetű (pl. depressziós hajlamú, visszahúzódó) fiatalok körében is megvalósíthatók legyenek. Ennek érdekében dolgozzák ki a mentálhigiénés támogatás olyan formáit, amelyen belül növelhető a hátrányos helyzetű fiatalok szociálpozitív asszertivitása, valamint az un. "egészséges" (előnyös helyzetű) fiatalok toleranciája és együttműködési (illetve segítő-) készsége. ... >>

Alapítvány a Krónikus Májbetegségek Prevenciójára, Korai Felismerésére és Kezelésére

(egészségügyi)

1029 Budapest, Szívvirág utca 35.
képviselő: Dr. Nemesánszky Elemér Prof.
A májbetegségek korai felismerésének a megbetegedettek optimális kezelésének a támogatása. ... >>

Alapítvány a Macskákért

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel L. u. 1.
képviselő: Böhm Zsuzsanna
A kóbor vagy gazdátlanná vált macskák új gazdához juttatásában, állatorvosi ellátásukban, ivartalanításuk költségeinek fedezésében anyagi segítség nyújtása. ... >>

Alapítvány a Magyar Honvédség Fejlesztéséért

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G.u.26.
képviselő: Szalai Péter Dr.
A Magyar Honvédség technikai és műszaki színvonalának fehlesztése, és személyi állományának támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Nyelv Ápolásáért

(egyéb)

1025 Budapest, Törökvész 119/d.
képviselő: Herczegh Károly dr.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely az élő magyar nyelv meg- újulását segíti elő. ... >>

Alapítvány a MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Kapy út 38/F. 2./2.
képviselő: dr. Vogt Gábor
A gyógyításhoz szükséges gépek berendezések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése; a gyógyító tevékenység továbbfejlesztése, szűrővizsgálatok szervezése, szakmai továbbképzés, oktató és ismeretterjesztő tevékenységek, kutatások és más tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Pasaréti Gimnázium Létesítésére és Működtetésére

()

1022 Budapest, Lóczy Lajos 11.
képviselő: Bozsonyi Károly
A Pasaréti Gimnázium létrehozása és működtetése. ... >>

Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért

()

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
képviselő: Farkas István, Fried Zsuzsanna, Medvegyev Péter, Vinczéné Oláh Erzsébet
A pénzügyi kultúra fejlesztésének, a magyar pénzügyi rendszer működésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókért

(intézményi,egészségügyi)

1028 Budapest, Községház utca 12.
képviselő: Bogár Józsefné
A helybéli idősek egészségügyi ellátásnak javítása érdekében az időskori betegségek orvosi műszerezettségének megteremtéshez, fejlesztéséhez adott segítség. Az egészségügyi ellátás javítása, egészségügyi szolgáltatás, mozgásszervi betegségek prevenciója, torna szervezése rehabilitáció és mentálhygiénés tevékenység útján. ... >>

Alapítvány a Vasutas Fiatalokért

(oktatási)

1023 Budapest, Ürömi u. 8.
képviselő: Kovács Róbert
A vasutas ifjúság valós helyzetének feltárása, elemzése és szükséges intézkedések kezdeményezése. Az alapítvány a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének, esélyeinek javítása érdekében oktatásokat, képzéseket szervez, illetve közreműködik azok, lebonyolításában. ... >>

Alapítvány a XI. Kerületi Mérei Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti u. 36.
képviselő: Dr.Fonyó Ilona, Kelemen Mária
Tehetséges és rászoruló diákok, valamint kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végző tanárok támogatása. ... >>

Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért

(oktatási,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Ribáry utca 8. alg.
képviselő: dr. Csehi Zoltán, dr. Kisfaludi andrás, dr. Vékás Lajos
-Magyarország új Polgári Törvénykönyve tervezeteinek és végleges változatának tudományos és szakmai előkészítése, kiadása, mindezek anyagi támogatása;
-tudományos igényű kommentárjának elkészítése, kiadása,
-népszerűsítése honi és külföldi tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon, rendezvényeken. ... >>

"Alapítvány Székelyföld hagyományaiért, kultúrájáért és fejlődéséért"

(kulturális)

1027 Budapest, Fő utca 77.
képviselő: k.tag Péri Benedek
Székelyföld, ezen belül a Sóvidék, különösen Siklód község hagyományos szellemi és anyagi kultúrájának megismerése, megőrzése és megismertetése.
- A székelyföldi falvak műemlékei, népi építészeti emlékei és hagyományos falukép megőrzése.
- A Székelyföld falvaiban élők, elsősorban a siklódiak éltkörülményeinek javítása, a falvak infrastukturális fejlesztése. ... >>

Alapvető Emberi Értékek az Emberiségért és a Kétnyelvű Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Szalamandra u.44.
képviselő: Bodrogi Katalin
Olyan óvoda és iskola támogatása, ahol biztosított az óvodások és iskolások német nyelvű oktatása és támogatása. ... >>

Alarm Gyermek Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. II./14.
képviselő: Gulyás Viven elnök
a gyermek és felnőtt egészségügyi intézmények egészségügyi ellátásának fejlesztése. ... >>

Áldás utcai Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Áldás 1.
képviselő: Horváth Attiláné
Az Áldás utcai Általános Iskola részére korszerű oktatási eszközök beszerzése, a kiemelkedő tanulók és oktatók díjazása. ... >>

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

(oktatási)

1026 Budapest, Cirok utca 9.
képviselő: Bátori Zsuzsanna, Gusztos Éva, Heincz Orsolya
Az egészség holisztikus megközelítésének hangsúlyozása, megismertetése és népszerűsítése. Célja továbbá az Alexander-technika tanárainak szervezetbe integrálása, érdekképviseletének megteremtése; az Alexander-tanári tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése; az Alexander módszerben rejlő prevenciós és rehabilitációs lehetőségek kiaknázása. ... >>

ALICE Lederer Alapítvány, Alice Lederer Foundation, Alapítvány az Iszlám, Kanada és Európa megismeréséért, Association to Learn Islam, Canada and Europe

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c. 1./2.
képviselő: Barlay Zsuzsanna
Az iszlám világ (múltja és jelene), Kanada és Európa (ez utóbbiba az európai eszmények is beletartoznak, mint a környezetvédelem, az emberi, kisebbségi és szociális jogok, a demokrácia, a színvonalas oktatás és egészségügyi) elsősorban a tanulmányozás, a megismertetés és a nemzetközi kapcsolattartás. ... >>

Állatorvosi Shito-Ryu Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Volkmann u. 13.
képviselő: Dr.Tancsa Nóra ... >>

Állatvédelem Informatikai Fejlesztését Segítő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1028 Budapest, Leshegy utca 7/ a.
képviselő: Tóth Mária elnök
Állatvédelemmel foglalkozó egyesületek, alapítványok és egyéb közösségek informatikai segítése. ... >>

Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (Allianz Hungária Nyugdíjpénz- tár)

()

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
képviselő: Csurgai Ágota képviseleti joggal felruházott tisztségviselő, dr. Kravalik Gábor, Esztergomi Gábor, Kádár Péter, Kincses Zoltán, Kósa Zoltán IT tag, Mészáros Győző képviseleti joggal felruházott tisztségviselő, Szabó Anita, Tóth Lídia Ilona képviseleti joggal felruházott tisztségviselő, Török Miklós, Vámos Levente IT tag, Vincze Imre, Zahári Helga ... >>

Álmunk Egy Új Világ Állatvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1024 Budapest, Káplár u. 11-13. IV. 15.
képviselő: Dr. Tarján Béla
Kóbor kutyák, macskák vagy egyéb, veszélyhelyzetbe került állatok mentésének, elhelyezésének megszervezése. Állatok mentésére alkal- mas tehergépkocsi /k/ vásárlása, Pest megye területén történő üzem- be helyezése. A mentő tehergépkocsi /k/ mobiltelefonnal történő el- látása. A mentő tehergépkocsi /k/ szakszemályzettel történő ellátá- sa. Működő állatmenhelyek fenntartásának anyagi támogatása. Ameny- nyiben az Alapítvány anyagi lehetőségei lehetővé teszik, állatmen- hely létesítése, működtetése az Alapítvány által. ... >>

Alsóbélatelepi Fürdőegyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Fény utca 8.
képviselő: Dr.Jáky Miklós ... >>

Alternatív Nemzeti Önsegély Alapítvány

()

1021 Budapest, Vöröshadsereg 92/a.
képviselő: Ujszászi Attila, Valenta László Dr.
A társadalomban meglévő erkölcsi és gazdasági lehetőségekkel a szociálpolitikai feszültségek enyhítése és a környezetvédelmi feladatok megoldása. ... >>

Alumni Alapítvány a Képzett Vezetőkért

(oktatási)

1021 Budapest, Tárogató u. 2-4.
képviselő: Bajusz Tamás, Dr.Stefán Tamás, Rück Edina
A magyar vezetőképzés támogatása és színvonalának emelése. ... >>

Ambassador Club Budapest

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly 22.
képviselő: Gálszécsy András, Lukács György dr., Naszály Attila dr., Seregélyesi János dr. ... >>

Amphora Búvár Club

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Varsányi 33/b.
képviselő: dr. Pálfi Zoltán
Szervezeti egységbe összefogni azokat, akik a búvár sportot és a búvár tevékenységet űzni óhajtják, akik a természet és elsősorban a víz alatti világ megismerését és megismertetését tűzték ki célul maguk elé. Akik a víz alatti természet kutatása során szerzett élményeiket, tapasztalataikat közkinccsé kívánják tenni. Túrák, edzőtáborok, expedíciók, sportolási lehetőségek, versenyek szervezésével széles körben lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, testedzésre, versenyzésre és ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet, a társadalmi öntevékenység kibontakoztatására. Versenyek és túrák szervezése során szem előtt tartja a természet- és tájvédelem jogszabályi és szakmai előírásait, felvilágosító programokat szervez és más szervezetek természet- és tájvédelem körében szervezett eseményein képviselteti magát. A jogszabályokban meghatározott körülmények között nemzetközi tevékenységet folytat. Saját gazdálkodásának fenntartása érdekében olyan gazdasági vállalkozási és egyéb tevékenységeket végezhet, mely a speciális a víz alatti munkavégzés, mint szakterülethez kapcsolódik, valamint a sporthoz, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan reklám és propaganda tevékenységeket végezhet. ... >>

Analogikus Társaságok Országos Egyesülete

(oktatási)

1022 Budapest, Hermann Ottó utca 21. 2./4.
képviselő: Lázár Miklós Pál
Az Egyesület az analogikus gondolkodás gyakorlását és népszerűsítését hivatott elősegíteni a politikatudomány, a közgazdaságtan, a jog, a szociológia és a filozófia iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és oktatók körében.
Az Egyesület feladatának tartja az interdiszciplináris ismeretközvetítést és a különböző tudományágak közötti kapcsolatteremtés elősegítését. Az Egyesület neve az analogikus hasonlóság fogalmára utal. ... >>

Andorka Rudolf Alapítvány

()

1024 Budapest, Ady Endre u. 9/b.
képviselő: Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Tóth István György
Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság célkitűzésének támogatása, Andorka Rudolf szellemi örökségének gondozása. ... >>

Angyalföldi Gyermekeink Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1029 Budapest, Máriaremetei út 134.
képviselő: Dr. Majorosi György
A prevenció a betegségek megelőzése, korai felismerése, gyógykezelése, az egészséges nevelés az angyalföldi gyermekek egészsége érdekében. ... >>

Angyalszárnyak Hídja Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 28.
képviselő: Kássa Edit / együttesen, Lévai György /önállóan
A hátrányos helyzetű isklás korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességeinek fejlesztéséhez, tanulásához való hozzájárulás és annak segítése. Elsősorban a különórákat kifizetni képtelen családok törekvő gyermekei részére, de általánosságban anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető továbbképző programok és különórák szervezése és biztosítása a tanulás, a sport, a művészet, valamint a kutúra területén. A hajléktalanok támogatása, számukra munkaalkalom teremtése. ... >>

Anna Alapítvány

(egészségügyi)

1020 Budapest, Cserje 20.
képviselő: Prof.Gr. Lyavinecz Antal
Az országban élő Heine-Medin következtében légzésbénulttá vált betegek életkörülményeinek javítása. ... >>

Anno Tőzsdeklub Egyesület

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Széher út 23. II/11.
képviselő: Dr.Jen Sándor, Kecskeméti Judit
A hazai befektetői kultúra népszerűsítése, valamint fórumot bizto- sítani az intézményi és magánbefektetőknek, továbbá a tőkepiac egyéb szereplőinek (pl. befektetési alapok, bankok, stb.) a talál- kozásra, lehetőséget adni a tőzsdei cégeknek a bemutatkozásra. A legfontosabb feladat az egyre szélesedő hazai magánbefektetői réteg információval való ellátása annak érdekében, hogy megismerjék a befektetési szolgáltatókat, és közismertek legyenek körükben a be- fektetők jogai a szolgáltatókkal szemben illetve biztosítani azon információkat, amelyek a vitás esetekben jogorvoslathoz segítik az ügyfeleket. Mindemellet a klub a szakembereknek is szervez rendez- vényeket, talákozási lehetőségeket biztosít, hogy tovább fejlődhes- sen az intézményi szabályozás, és a piaci szereplők egymással szem- ben is nyitottak legyenek. Az Egyesület továbbá különös hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a tőkepiac szereplő számára a továbbképzés lehetőségét biztosítsa, illetve, hogy kulturális- és oktatási célú rendezvényekkel, szabad- idős tevékenységek folytatására alkalmas fórumok szervezésével se- gítse elő tagjainak szakmai fejlődését. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992/VII.23./ Kormányrendelet alapján célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos gazdasági -vállalkozási tevékenységet is folytathat, szolgáltatásokat végez- het, különösen elhatározhatja gazdasági társaság alapítását, illet- ve tevékenységében való részvételét. ... >>

Antagon Újságíró Egyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Káplár utca 10/b. I./6.
képviselő: Galambos Márton
A magyarországi újságírói kultúra fejlesztése, az újságírói munka alapértékeinek tisztázása a szakmai nyilvánosság erősítésével és kommunikációs hálózat létrehozásával. ... >>

Antal Géza Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Tárogató utca 52.
képviselő: dr. Nyírádi Péter, Heitler Krisztina, prof. dr. Romics Imre
A SOTE Urológiai Klinikán folyó tudományos-, gyógyító-, megelőző- és oktató munka feltételeinek javítása, különös tekintettel a húgyúti kövesség, mint népbetegség kutatásának és korszerű kezelésének szempontjaira. ... >>

Antal Racing Egyesület

()

1026 Budapest, Érmelléki u.4.fsz.4.
képviselő: Antal Krisztián ... >>

ANTHROPOLIS Antropológiai Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Érmelléki út 4. fszt./1.
képviselő: Lerner Balázs
Szellemi műhely létrehozása a társadalomtudományok, különösen a kulturális, szociális és vizuális antropológia tárgykörébe tartozó jelenségek népszerűsítése. ... >>

Antrop-arte Kulturális Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Bölöni György utca 10.
képviselő: dr. Aczélné Halász Magdolna, Endrődiné Érdy Magdolna, Jakab Andrea
A kulturális másság kutatása és kulturális antropológiai vizsgálata. ... >>

Anya-Ország Alapítvány

()

1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
képviselő: Varnyú Ildikó
Elősegíteni a szociális, pszichés, mentálhigiénés szempontból válsághelyzetben lévő, azaz terhes és újszülöttel együtt élő szülők egészséges körülmények közötti gondozását, hogy másállapotukból a várandós lelkület irányába fejlődhessenek, hogy magzati (vagy újszülött) életkorú gyermekeiket védett és biztonságos körülmények között hordhassák ki, szülhessék meg és nevelhessék; továbbá, hogy e korai (pre és perinatális) gyermekvédelem eredményeként minden gyermek családban, illetve család típusú kisközösségben nevelkedjék. ... >>

Április 14. Alapítvány

(kulturális)

1029 Budapest, Elődvezér u.25.
képviselő: Déri Balázs, Déri Bea
A Déri János emlékére alapított díj kiosztása. ... >>

Áprily Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Dr. Kovács Gáborné
az Áprily Lajos Országos Református Középiskola Vers- és Prozamondó Verseny megrendezésének elsősegitése Áprily /Jékely/ lajos feledhetetlen emlékének megörökitése végett:Áprily Irodalmi Dij alapitása a Baár-Madas Református Gimnázium azon diákjai számára, akik Áprily Lajos irodalmi munkásságának, költészetének felderitése körében a legjobb eredményt érik el. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére

(sport,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Bolyai utca 5-7.
képviselő: Dr. Madarasi Anna
A beteg gyermekek helyzetének megkönnyítése, segítségnyújtás gyógyításukban. A rászoruló gyermekek üdültetésének, utaztatásának, művelődésének és sportolásának támogatása. ... >>

Aquila Életmód és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 74.
képviselő: Dechert Áron, Nemes Koppány ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41