Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred civil szervezetek


Találatok száma: 176
3. oldal

Fiatal Vállalkozók Egyesülete Balatonfüred

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 1.
képviselő: Steierlein Attila elnök ... >>

Fiatalok a Balatonért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 26/B.
képviselő: Molnár Máté elnök
Elősegíteni a területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek kapcsolattartását az ifjúságot érintő kérdésekben.
Kulturális, sport, oktatási, környezetvédelmi, nemzetközi és szakmai gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

FÜ-TI-FU-TÓ Sport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, P.Horváth Á. u. 17/A.
képviselő: Dr. Nagy Gábor elnök
A tömegsport, egészséges életmód népszerűsítése; futóedzések szervezése. ... >>

Füred Taxi Egyesület Balatonfüred

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Vasútállomás
képviselő: Farkas János elnök, Herpai Lajos pénztáros, Kiskádi Gábor eln.hely., Nagy Károly titkár ... >>

Füredi Bem Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.
képviselő: Nagyné Németh Annamária titkár, Somogyi Béla elnök
eredményeivel pédamutató, ujitó pedagógusok munkájának elismerése, segitése, tehetséges, arra rászoruló tanulók továbbtanulásának segitése. ... >>

Füredi Ének Alapitvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Pileczky Erzsébet kuratórium elnöke
hozzájárulás Balatonfüred Város vegyeskarának fenntartásához és műkődéséhez. ... >>

Füredi Játékszín Közhasznú Alapitvány

(intézményi)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.
képviselő: Szíjártó Istvánné képviselő
A balatonfüredi színházi élet fejlesztése, támogatása. ... >>

Füredi Kézilabdasport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 08/2. hrsz.
képviselő: Csima László elnök
Versenysport és az utánpótlás nevelés a tömegsport jellegű és a szabadidő egészséges eltöltéséhez kulturált, szervezett keretek közötti lehetőség biztosítása. ... >>

Füredi Portrérajzolók Egyesülete Balatonfüred

()

8230 Balatonfüred, Pálóczy Á. u. 2.
képviselő: Zugor Zoltán ... >>

Füredi Szabadidősport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Gombás köz 1.
képviselő: Koroknyai Tamás elnök ... >>

Füredyacht Balatonfüredi Vitorlásbázis Sport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 48.
képviselő: Sarang Lajos elnök
Fő célja a vitorlázás népszerűsítése, széles körben történő megismertetése, színvonalas klub élet kialakítása. ... >>

G2 Síklub

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Arad u. 35/A.
képviselő: Dr.Hajba Csaba elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Gospel Alapitvány Balatonfüred

(oktatási)

8230 Balatonfüred, Jókai u. 8.
képviselő: Petneházi László képvisleő
Bibliai értékeket közvetitö Hit gyülekezet közművelödési, oktatási, vallási, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Gyógyforrás Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zrinyi u. 1.
képviselő: Telek Attila
A természetgyógyászat fejlesztése. A természetgyógyászatban elért eredmé- nyek feldolgozása és bizonyitása. A gyógyászati eszközök fejlesztése, gépek és műszerek beszerzésének elö- segitése. A természetgyógyászati oktatás, továbbképzés elösegitése, szakkönyvek beszerzése. A rászoruló betegek ingyenes gyógyitásának elösegitése. Egészségvédelmi programok kialakitása és szervezése. ... >>

Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Dr.Magyar Cecília elnök ... >>

Hagyományörző Alapitvány /Tradition/ Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Béke u. 3.
képviselő: Korga Györgyné Dr. Jánosik Irén
eleink tudását közkonccsé tenni. Az alapitvány oktatási programokat, képzési módszereket dolgoz ki, ismeretterjesztö elöadásokat, tanfolyamokat, kiállitásokat szervez, ilyen kiadványokat terjeszt és jelentet meg, valamint saját intézményeket hoz létre. ... >>

Hamvas Béla Asztaltársaság Balatonfüred

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 54.
képviselő: Cserép László titkár, Dr. Szántó Tamás elnök ... >>

HelloEuropa Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Tölgyfa u. 1.
képviselő: Bakó Eszter alelnök, Hajdu Nikolett elnök
Bevonni a fiatalokat a civil társadalmom életébe, működésébe szociális és kulturális programok által. Aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait és az elképzeléseit megvalósíthatja. ... >>

II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 37.
képviselő: Adorján Edit képviselő
A Balatonfüredi II. sz. napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, kulturális és szabadidős programok támogatása (pl. kirándulások). ... >>

Kalandor 2000 Vitorlás és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Révész u. 19.
képviselő: Jordanits János elnök ... >>

Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u 35.
képviselő: Petrőcz Lászlóné elnök
Kápátaljai magyar települések támogatása, oktatási, kulturális, szociális kapcsolatok létrehozása, történelmi hagyományok ápolása. ... >>

"Kék Balaton 2003" Horgászegyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Ferencsik J. u. 8.
képviselő: Boór József elnök, László Attila elnökhelyettes, Obermayer Attila titkár ... >>

Kentaur Rallye Club Balatonfüred

()

8230 Balatonfüred, Rizling u. 16/A.
képviselő: Kemenes György, Tóth János ... >>

Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület Balatonfüred

(sport)

8230 Balatonfüred, Arad u. 17/5.
képviselő: Dr.Réczicza István titkár, Márta Béla elnök ... >>

Kincs A Mosoly Közhasznú Alapítvány

(szociális)

8230 Balatonfüred, Balassi Bálint u. 14.
képviselő: Fehér Péter titkár, Fehérné Horváth Katalin elnök
Családi napközik létrehozása, a kisgyermekes nők munka világába való visszatérésének elősegítése. ... >>

Kiserdei Óvoda Gyermekeiért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Park u. 11. undefined
képviselő: Czunamné Szabó Ágnes elnök, Sági Ferencné titkár
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási, sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyujtása, ezáltal a gyermekek minél eredményesebb szellemi és fizikai fejlődésének elősegitésére. A korcsoportoknak megfelelően természeti szépségek, történelmi emlékek megismertetése. ... >>

Koloska völgy Vadásztársaság

(sport)

8230 Balatonfüred, Siske u. 44/A.
képviselő: Steierlein Attila elnök ... >>

Kő Kövön Művészeti Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arad út 41.
képviselő: Kutas Árpád
Hazai és nemzetközi képző-, népművészeti kiállitás, szimpózion rendezése, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, hazai és nemzetközi képző,- népművészeti kiállításon,szimpozion való részvétel feltételeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Kutas Sport Alapitvány Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 3.
képviselő: Takács Miklós
Támogatást nyújt a Balatonfüreden és vonzáskörzetében élö és a rendszeres testedzésre igényt tartó magánszemé- lyeknek, csapatoknak és bejegyzett sportegyesületeknek, iskoláknak sport célra. ... >>

Leshegy Kertbaráti Kör Balatonfüred

()

8230 Balatonfüred, Kéthly K. u. 18.
képviselő: Hőbe Gyula ... >>

Litkey György Alapitvány Balatonfüred

(sport,kulturális)

8230 Balatonfüred, Arad u. 16.
képviselő: Dr. Bartha Ferenc, Dr. Székelyné Nikodémusz Éva
a magyar népi kultúra támogatása, népszerűsitése, Litkey György állandó kiállitás létesitése, művészet, sport támogatás. ... >>

Lóczy Lajos Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Kontor Klára elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A diákok művelődési, sportolási lehetőségeinek, kultúrális tevékenységük fejlesztésének szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. A nyelvtanulás, külföldi csere- kapcsolatok kiépítésének támogatása/ a tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának biztosítása. A kultúrális örökség megóvására irányuló tevékenységének segitése. Az iskolai hagyományörző rendezvények felkarolása. A tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása. Az oktatással, neveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos integrációs programok támogatása. ... >>

Lövész-Íjász Sportegyesület Balatonfüred

(sport)

8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 4/B. 3/6.
képviselő: Ottlecz Károly ügyvezető elnök, Papp Lajos elnök ... >>

Magyar J24 Osztályszövetség Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.
képviselő: Hercsel Erik elnök
A J24-es hajótípus népszerűsítése, a J24 osztályban való versenyzés, vitorlázó társadalom emberi kapcsolatainak fejlesztése - sport,- szabadidős tevékenység. ... >>

Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság

(egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviselő: dr. Simon Attila Pál, dr. Veress Gábor
Oktatási, kutatási és egészségügyi tevékenység, valamint szociális tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Német Alapitvány Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Szabó Lőrinc u. 12/B.
képviselő: Dr. Babári Ernő, Dr. gróf.Bethlen István, Dr. Ulli Alfred Kloss
a.,A magyar demokratikus fejlődés to- vábbvitele, erősitése. b.,A szociális piacgazdaság és az eu- rópai mintát követő demokratikus tár- sadalmi berendezkedés szempontjainak figyelembevételével gazdasági és több oldalú kultúrális rendezvények szervezése. c.továbbképzések, előadások, gyakorla- tok és szemináriumok magyar vezetők és alkalmazottak részére a manage- ment és a marketing témakörében, ill a modern üzemvezetéssel kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintet- tel az üzemi, számvitel, szervezés pénzügyek, controlling, nemzetközi jog és marketing ténakörökre. ... >>

Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Ifjúság út 6/B. 3/58.
képviselő: Gaál Antal elnök ... >>

Mi Balatonunk Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Köztársaság út 18/B.
képviselő: Antal Bernadett alelnök, Pártényiné Guzslován Tünde alelnök, Rádóczy Andrea alelnök, Varga Péter elnök ... >>

Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Kosuth u. 3. 110.szoba
képviselő: Soós Zoltán
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Murai Rallysport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 31.
képviselő: Murai Gábor elnök
Az amatőr rally és a rallysport népszerűsítése, ifjúságnevelés, egészségmegőrzés. ... >>

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

(szociális)

8230 Balatonfüred, Mogyoró u. 1.
képviselő: Csirkéné Sándor Katalin elnök ... >>

Nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaság

(sport)

8230 Balatonfüred, Tamási Á.u. 12/E.
képviselő: Lengyel Ernő elnök
Vadászat ... >>

OMFB Vitorlás Klub

(sport)

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
képviselő: Boronkay Antal
A tagjai részére a rendszeres csoportos és egyéni sportolás, testedzés, felüdülés elősegítése és biztosítása, versenyzési lehetőség biztosítása. A vitorlás sport támogatása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Sportesemények rendezése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. ... >>

Őszi Fény Alapitvány Balatonfüred

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

8230 Balatonfüred, Csiten u. 2/E.
képviselő: Kellerné Papp Ágnes elnök
Balatonfüred város területén élő edős, beteg, egyedüláll, rászoruló személyek támogatása önállóan az alapitvány saját eszközeivel, illetve Balatonfüreden működő időseket ellátó intézményeken keresztül. A célok megvalósitását segitő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapitott nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapit- ványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapitó okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot irásban kell bejelenteni, melynek elfo- gadásáról a kuratórium dönt. ... >>

Páhi Autósport Club

(sport)

8230 Balatonfüred, Pásztor J.u.12.
képviselő: Hinger Zoltán ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41